Varsling på SMS ved spesielle hendelser

Tønsberg kommune sender ut SMSvarsel til utvalgte grupper som blir berørt ved spesielle hendelser. For eksempel når vannet blir borte eller har dårlig kvalitet. Har du spesielle behov for å bli varslet, ber vi deg registere deg som sårbar abonnent. 

Klikk her for å registere deg som sårbar abonnent på UMS sin portal

SMSvarsling tilbys til spesielt sårbare abonnenter som:

  • Alders- og sykehjem
  • Frisører
  • Hoteller
  • Leger/medisinsk
  • Næringsmiddelindustri
  • Renserier/vaskerier
  • Restauranter/spisesteder
  • Skole/barnehage
  • Sykehus
  • Tannleger/tannhelse

Dersom du hører hjemme i en av disse gruppene, eller mener du er spesielt sårbar av andre grunner, kan du sette adressen din som sårbar abonnent.

Varslingssystemet er ment som en sikkerhet for din bedrift, virksomhet eller institusjon. 

Hvis vi skal kunne nå de rette personene og stedene på en rask og effektiv måte, er vi avhengige av hjelp fra dere til å få registrert riktige telefonnummer.