Velkommen til skolestart 19. august

skolebarn - Klikk for stort bildeAlle 1. trinns elever ønskes spesielt velkommen! De fleste barneskolene starter dagen kl. 09.00 med noen unntak. Alle ungdomsskolene starter kl. 08.30. Busser og annen skoleskyss starter opp som vanlig.

Alle 1. trinns elever har fått eller vil få eget brev med informasjon fra sin nærskole. Ta eventuelt kontakt med skolen hvis slikt brev ikke er mottatt.

2.- 7. trinn starter kl. 09.00, med unntak av følgende skoler:

 • Barkåker skole kl. 08.30
 • Eik skole kl. 08.30
 • Træleborg skole og Regnbuen kl. 08.30
 • Vear skole 2.-7. trinn kl. 08.30

8.- 10. trinn

Alle i 8.- 10. trinn starter kl. 08:30

Tønsberg-elever som skal begynne på Føynland eller Teigar

Tønsberg-elever som skal begynne på Føynland eller Teigar, får informasjon fra skolen.

Skoleskyss

Det er ordinær skoleskyss fra 19. august

Tønsberg kulturskole

Tønsberg kulturskole starter undervisningen fra 19. august

Tønsberg Læringssenter

 • Norskkurs på dagtid starter 19.08. kl. 10.00
 • Norskkurs på kveldstid starter 27.08. kl. 17.00
 • Nettkurs starter 28.08. kl. 08.45
 • Grunnskole starter 19.08. kl. 10.00
 • Grunnskoletilbud for unge på Færder videregående skole starter 19.08. kl. 09.00 i skolens aula.
 • Deltakere ved spesialavdelingen får innkallingsbrev med dato for oppstart.

Våre kurstilbud norsk og samfunnskunnskap

 • Dagkurs nivå A1, A2 og B1
 • Nettkurs nivå A2, B1 og B2
 • Kveldskurs nivå A1, A2, B1 og B1/B2

 

Du vil også finne informasjon på den enkelte skoles nettsted