Velkommen til skolestart!

Første ordinære skoledag er mandag 20.08.

skolebarn - Klikk for stort bilde Alle 1. trinns elever ønskes spesielt velkommen! De har fått/vil få eget brev med informasjon fra sin nærskole. Ta eventuelt kontakt med skolen hvis slikt brev ikke er mottatt.

2.- 7. trinn starter kl. 09:00, med unntak av følgende skoler:

  • Ringshaug skole 2.-7. trinn kl. 08.30
  • Vear skole 2.-7.trinn kl. 08.30

8.- 10. trinn starter kl. 08.30

Elever fra Tønsberg som skal begynne på Føynland eller Teigar, får informasjon fra skolen.

Det er ordinær skoleskyss fra 20.08

Tønsberg kulturskole

Tønsberg kulturskole starter undervisningen fra 20.08

Tønsberg Læringssenter

  • Norskkurs på dagtid starter 20.08. kl. 10.00
  • Norskkurs på kveldstid starter 28.08. kl. 17.00
  • Nettkurs starter 29.08. kl. 08.45
  • Grunnskole starter 20.08. kl. 10.00
  • Grunnskoletilbud for unge på Færder videregående skole: oppstart 20.08. kl. 09.00 i skolens aula.

Deltakere ved spesialavdelingen får innkallingsbrev med dato for oppstart.

Våre kurstilbud norsk og samfunnskunnskap

  • Dagkurs nivå A1, A2 og B1
  • Nettkurs nivå A2, B1 og B2
  • Kveldskurs nivå A1, A2, B1 og B1/B2