Vellykket smittehåndtering på sykehjemmene

Vellykket smittehåndtering på sykehjemmene

- Vi har fulgt et «føre var»-prinsipp, og det har gitt resultater, sier avdelingsleder Silje Murud Andersen ved Træleborg sykehjem. Utbruddet av koronavirus i samfunnet har endret arbeidshverdagen til de ansatte ved sykehjemmene.Klikk for stort bildeSilje Murud Andersen, avdelingsleder Træleborg sykehjem. Anders Tyvand   

- Hendene begynner nok å bli litt såre av hyppig håndvask, og det er jo spesielt å gå inn og ut av smittevernutstyr flere ganger om dagen. Koronaviruset har snudd opp ned på arbeidshverdagen vår, men vi ser jo at arbeidet med smittevern har gitt resultater, sier Silje Murud Andersen.

Træleborg er det eneste sykehjemmet i Tønsberg der pasienter har testet positivt på Covid 19. Men selv om tre pasienter og flere ansatte har fått påvist smitte, har målrettet smittevernarbeid sørget for at smitten ikke har spredt seg videre.

- Raskt i karantene

Murud Andersen og kollegaene er vant til å forholde seg til smitte. Derfor er god hygiene en selvfølgelig del av arbeidshverdagen. Likevel har utbruddet av Covid 19 ført til et langt strengere smittevernregime enn vanlig.

- Vi har støttet oss på anbefalingene og veilederen fra Folkehelseinstituttet, og i tillegg har vi fått veiledning fra hygienesykepleierne på sykehuset ved behov. Vi har blitt veldig bevisste på hvordan vi bruker personalet. Etter hver vakt må de ansatte fylle ut et skjema og oppgi hvilke pasienter de har hatt kontakt med, og det er alltid de samme ansatte som betjener avdelingene der det har vært smitte. På den måten forhindrer vi at de sprer smitten videre, sier Murud Andersen.

Hun tror at en streng praksis når det gjelder karanteneregler har vært en av nøklene til at smittevernarbeidet har vært vellykket.

- Vi har vært raskt ute med smittesporing, og raske med å sette både pasienter og ansatte i karantene. Hvis en ansatt kommer på jobb med symptomer på forkjølelse, blir hun sendt rett hjem igjen. Hvis vi har mistanke om at én pasient kan være smittet, blir det iverksatt smittetiltak øyeblikkelig, og de opprettholdes inntil vi får et negativt svar på testen, sier hun., sier hun.

Mer avstand

Men det er ikke bare de ansatte som opplever at hverdagen er annerledes. Det er innført besøksforbud ved sykehjemmene, og pasientene må klare seg uten fysisk kontakt med venner og familie.

- Det er mindre nærkontakt også mellom pasientene. Det er selvfølgelig trist at de får vært mindre sammen enn de pleier, men vi er nøye på at det skal være minst to meters avstand mellom dem. I tillegg har en del fellesaktiviteter blitt satt på pause, fordi vi er nødt til å prioritere smittevern, sier Murud Andersen.

Snart er karantenetiden over for de som ble satt i karantene da smittetilfellene ble påvist, og avdelingslederen er imponert over hvordan medarbeiderne hennes har håndtert situasjonen.   

- Vi har lært mye, og mange har vært nødt til å jobbe på andre poster enn de gjør til vanlig. Det betyr at de ansatte har vært nødt til å være omstillingsvillige, og det har de virkelig vært, sier hun.

Stolt kommunalsjefKlikk for stort bildeMette Vikan Andersen  

Mette Vikan Andersen har nylig tiltrådt stillingen som kommunalsjef for mestring og helse i Tønsberg kommune. Hun er stolt av de ansatte ved sykehjemmene og hvordan de har håndtert koronasituasjonen.

- Vi ser jo at mange kommuner har hatt store utfordringer med å få kontroll på smitten på sykehjemmene. I Tønsberg har vi vært heldige som kun har hatt smittetilfeller ved ett av sykehjemmene våre, og der har de ansatte klart å få kontroll på situasjonen og hindre spredning. Det viser at systematisk smittevernarbeid gir gode resultater, sier hun.

Til toppen