Vi ber om innspill på mobilitetsplan for Tønsberg sentrum

Vi ber om innspill på mobilitetsplan for Tønsberg sentrum

Planen peker på virkemidler og tiltak for å øke andelen som går, sykler, sparkesykler og reiser kollektivt i Tønsberg sentrum. Innspillsfrist er 27. juni.

Bilde av skilt-sykkelveier - Klikk for stort bilde  

Kommunestyret vedtok i 2020 at at det skal utarbeides en mobilitetsplan for Tønsberg sentrum. Administrasjonen har nå utarbeidet et planforslag og vi ber om innspill til planutkastet, før den sendes til politisk behandling august 2021.

Mobilitetsplanens hovedmål er å øke andelen som går, sykler, sparkesykler og reiser kollektivt i Tønsberg sentrum til 60% i 2030. Planen peker på virkemidler og tiltak for å nå målet.

Planen ser også på viktige prinsippløsninger. Trasevalg for sykkel og buss gjennom byen har vært tema i planarbeidet. Etter bred medvirkning anbefaler administrasjonen at Møllegaten blir del av helhetlig sykkelnett i sentrum, og at Tollbodgaten blir hovedtrase for buss med gateterminal ved jernbanestasjonen.

Du kan lese forslag til mobilitetsplanen her. (PDF, 4 MB)

 

Har du innspill?

Har du innspill til innhold i planen ber vi om at du sender oss et innspill innen 27.06.21. Innspillene merkes «Sak 20/23386 – innspill mobilitetsplan» og sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no eller med post til Tønsberg kommune, Postboks 2410, 3104 Tønsberg.
 

Les mer om reisevanene til innbyggerne i Tønsberg

Les innspillene til trasevalg

Til toppen