Vi er i gang med gravearbeid på Torvet

Vi er i gang med gravearbeid på Torvet

Det blir gjennomført gravearbeid på Torvet i området ved krysset Øvre Langgate/Torggaten fra 6. april 2021. 

Området for gravearbeidet er merket i rødt på kartet. - Klikk for stort bildeOmrådet for gravearbeidet er merket i rødt på kartet.     

- Gravearbeidet skjer i forbindelse med gjennomføring av overvannsprosjektet og reparasjon av et vannledningsbrudd. Vi regner med å være ferdige i uke 18, forteller Jan Olav Stein som er byggeleder i overvannsprosjektet. 

Bilde av byggeleder Jan Olav Stein  - Klikk for stort bildeByggeleder Jan Olav Stein Hva er overvannsprosjektet? 

I Tønsberg sentrum føres overvann og avløpsvann i samme rørsystem. Ved store nedbørsmengder blir det for lite kapasitet på nettet og overløpende overvann og avløpsvann går ut i kanalen. For å unngå dette har vi satt i gang et omfattende arbeid med separering av overvann og avløp i flere gater i sentrum. Du kan lese mer om overvannsprosjektet her

Til toppen