Vil du bli fritidskontakt?

En fritidskontakt bidrar til at mennesker med behov for hjelp og støtte, får en trygg og meningsfull fritid. Du vil hjelpe en person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter, for på den måten hjelpe han/hun til å bli mer trygg på seg selv, bedre takle ulike livssituasjoner og å omgås andre mennesker i større grad.Klikk for stort bilde

Alle som oppfyller kriteriene under kan søke om å bli fritidskontakt. De som trenger fritidskontakt er ulike, derfor må også fritidskontaktene være ulike.

  • Du trenger ingen formell utdannelse for å bli fritidskontakt. Alder, kjønn, interesser og personlig egnethet er det vi vektlegger.
  • Du må være over 18 år
  • Du må ha interesse for å jobbe med mennesker
  • Du må kunne binde deg til oppdrag minst 1 år
  • Det ønskes vandels/politiattest

For mer informasjon se; Meningsfylt fritid (PDF, 185 kB)

 
Ta kontakt på epost eller mob;

marja-lena.hagen@tonsberg.kommune.no /mobnr; 40 91 00 35

hege.christoffersen.thoren@tonsberg.kommune.no /mobnr;  91 57 54 89