Fagenhet oppvekst-barnehage

Fagenhet oppvekst-barnehage har rolle som barnehagemyndighet for alle barnehagene i kommunen. Barnehagemyndigheten har tre hovedoppgaver knyttet til barnehage; godkjenning, tilsyn og veiledning. I tillegg har fagenhet oppvekst-barnehage en rolle som stab og støtte for rådmannen. Dette innebærer en del oppgaver som kommunal barnehageeier, på vegne av rådmannen/kommunaldirektør.

Noen primæroppgaver, slik som arbeid med kvalitetsutvikling av barnehagesektoren i Tønsberg, veiledning, tilsyn og saksutredninger vil være oppgaver rådgiverne i fagenheten er delaktige i. I tillegg er det noen områder som den enkelte medarbeider har særlig ansvar for.

Anita Schjelderup
Fagenhetsleder-barnehage
Mobil: 916 07 571
anita.schjelderup@tonsberg.kommune.no

Anne Ekrheim
Rådgiver
Mobil: 917 64 668
anne.ekrheim@tonsberg.kommune.no

Pia Borges
Rådgiver
Mobil: 902 05 987
pia.borges@tonsberg.kommune.no

Monica Nes
Rådgiver
monica.nes@tonsberg.kommune.no

Stener Løkke
Rådgiver
Mobil: 911 92 666
stener.lokke@tonsberg.kommune.no

Berit Biseth
Konsulent Foreldrebetaling
berit.biseth@tonsberg.kommune.no

Therese Godø Waaler
Konsulent Opptak
therese.godo.waaler@tonsberg.kommune.no

Anita G. Haarberg
Pedagogisk IKT rådgiver
Mobil: 950 06 108
anita.g.haarberg@tonsberg.kommune.no

Siw Kjærstad Solberg
Veileder
siw.kjarstad.solberg@tonsberg.kommune.no

Gjertrud Stigum
Veileder
gjertrud.stigum@tonsberg.kommune.no

Alle henvendelser vedrørende bruk av veiledere stilles til anne.ekrheim@tonsberg.kommune.no