Fagenhet oppvekst - skole

Fagenhet oppvekst - skole har rollen som kommunal skoleeier på vegne av rådmannen/kommunaldirektør.

Mål

Tidlig innsats, og høy kvalitet og likeverd i alt arbeid med barn og unge.

Primæroppgaver 

  • Arbeid med kvalitetsutvikling av skolesektoren i Tønsberg
  • Bistå i veiledning av skoler
  • Saksutredning

I tillegg er det flere områder som den enkelte medarbeider har særlig ansvar for.

Kontaktinformasjon

Erik Relander Tømte
Fagenhetsleder - skole
Telefon: 33 34 83 27/ 959 91 214
erik.relander.tomte@tonsberg.kommune.no

Linda Nilsen
Rådgiver
Telefon: 33 34 83 11/ 901 63 885
linda.nilsen@tonsberg.kommune.no

Anita G. Haarberg
Pedagogisk IKT rådgiver
Telefon: 950 06 108
anita.g.haarberg@tonsberg.kommune.no

Berit Biseth
Konsulent
berit.biseth@tonsberg.kommune.no

Martin Torhaug
Rådgiver
Telefon: 33 34 83 13/ 901 79 675 
martin.torhaug@tonsberg.kommune.no

Henning Hansen
Rådgiver
Telefon: 33 34 84 15/951 17 145
henning.hansen@tonsberg.kommune.no