Ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge

Ergoterapitjenesten 0-18 år

Ergoterapeuten mottar henvisning fra foreldre, fysioterapeuter, helsestasjon eller andre samarbeidspartnere.

Målgruppe:

Barn og unge 0-18 år som har problemer med dagliglivets aktiviteter på grunn av funksjonshemming, kronisk sykdom eller skade.

Hva kan ergoterapeuten gjøre?

  • Kartlegge og vurdere funksjon og aktivitet.
  • Tilrettelegge de fysiske omgivelsene i hjem, barnehage, skole og fritid.
  • Formidle og tilpasse tekniske hjelpemidler og gi opplæring i disse.
  • Funksjonstrening

Kontaktinformasjon:

Ergoterapeuter:
Aila Semb, telefon: 48 03 43 58, E-post: aila.semb@tonsberg.kommune.no
Andrea Ohna Harjo, telefon: 90 76 28 81, E-post: andrea.ohna.harjo@tonsberg.kommune.no
Besøksadresse: Slagen Helsestasjon
Kastanjeveien 22, 3150 TOLVSRØD
Telefon: 33 34 85 40

E-post: helsestasjon@tonsberg.kommune.no
E-posttjenester skal ikke brukes til fortrolig og sensitiv informasjon. Oppgi telefonnummer så ringer vi deg.

 

Fysioterapitjenesten 0-16 år:

Fysioterapeutene er stasjonert ved Slagen og Sentrum helsestasjon. 

Mål for tjenesten er å fremme fysisk og psykisk helse ved å tilrettelegge for fysisk aktivitet og mestringsopplevelser i hjem, fritid, barnehage og skole.

Målgruppe:

Vi tilbyr tjenester til barn og unge som har utfordringer med dagliglivets aktiviteter av ulike årsaker; nedsatt funksjonsevne, kronisk sykdom eller skade. Målet er å redusere risikofaktorer som kan føre til nedsatt helse og livskvalitet. 

Hva kan fysioterapeutene gjøre?

Vårt tilbud består av veiledning, behandling, trening, tilrettelegging og oppfølging så tidlig som mulig i livet. Det er viktig at barn og unge får forskjellige erfaringer i - og med sin egen kropp. En harmonisk utvikling preges av erfaring med variasjon i bevegelser, aktiviteter, og mestringsopplevelser på ulike arenaer!

Tjenesten er gratis for barn og ungdom opp til 16 år

Barn og unge kan også benytte seg av privatpraktiserende fysioterapeut ved akutt eller kronisk skade/ plage. Det trengs ingen henvisning fra lege og tjenesten er gratis for barn opp til 16 år, forutsatt at fysioterapeuten har kommunal driftsavtale. 

Kontaktinformasjon:
E- post: helsestasjon@tonsberg.kommune.no

E-posttjenester skal ikke brukes til fortrolig og sensitiv informasjon. Oppgi telefonnummer så ringer vi deg.

Fysioterapeutkoordinator:

Elsebeth Glad, telefon: 99 21 40 32, E-post: elsebeth.glad@tonsberg.kommune.no

Slagen helsestasjon
Kastanjeveien 22
3150 Tolvsrød
Telefon: 33 34 85 40

Sentrum helsestasjon
Anders Madsens gate 5
3111 Tønsberg
Telefon: 33 40 69 60

Re helsestasjon
Regata 2
3174 Revetal
Telefon: 33 50 44 46

Kontaktinfo

Ergoterapitjeneste
Slagen Helsestasjon
Kastanjeveien 22, 3150 Tolvsrød
Telefon: 33 34 85 40

Fysioterapitjeneste
Slagen og Sentrum Helsestasjon
Anders Madsens gate 5
3111 Tønsberg
Telefon 33 40 69 60 

E-post: helsestasjon@tonsberg.kommune.no