Ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge

Ergoterapitjenesten 0-18 år

Ergoterapeuten mottar henvisning fra foreldre, fysioterapeuter, helsestasjon eller andre samarbeidspartnere.

Målgruppe:

Barn og unge 0-18 år som har problemer med dagliglivets aktiviteter på grunn av funksjonshemming, kronisk sykdom eller skade.

Hva kan ergoterapeuten gjøre?

  • Kartlegge og vurdere funksjon og aktivitet.
  • Tilrettelegge de fysiske omgivelsene i hjem, barnehage, skole og fritid.
  • Formidle og tilpasse tekniske hjelpemidler og gi opplæring i disse.
  • Funksjonstrening

Kontaktinformasjon:

Ergoterapeut Aila Semb
Besøksadresse: Slagen Helse- og Familiesenter,
Kastanjeveien 22, 3150 TOLVSRØD
Telefon: 33 34 84 69 / 33 34 85 40
E-post: aila.semb@tonsberg.kommune.no

E-post: helsestasjon@tonsberg.kommune.no
E-posttjenester kan ikke brukes til fortrolig og sensitiv informasjon. Oppgi telefonnummer så ringer vi deg.

Henvisningsskjema til ergo- og fysioterapitjenesten (PDF, 80 kB)

 

Fysioterapitjenesten 0-16 år:

Fysioterapeutene er stasjonert ved Slagen og Sentrum helsestasjon. Tjenesten består av fysioterapeuter med spesialkompetanse i forhold til barn.

Mål for tjenesten er å fremme fysisk og psykisk helse ved å tilrettelegge for fysisk aktivitet og mestringsopplevelser i hjem, fritid, barnehage og skole.

Målgruppe:

Vi tilbyr tjenester til barn og unge som har utfordringer med dagliglivets aktiviteter av ulike årsaker; nedsatt funksjonsevne, kronisk sykdom eller skade. Målet er å redusere risikofaktorer som kan føre til nedsatt helse og livskvalitet. 

Hva kan fysioterapeutene gjøre?

Vårt tilbud består av veiledning, behandling, trening, tilrettelegging og oppfølging så tidlig som mulig i livet. Det er viktig at barn og unge får forskjellige erfaringer i - og med sin egen kropp. En harmonisk utvikling preges av erfaring med variasjon i bevegelser, aktiviteter, og mestringsopplevelser på ulike arenaer!

Tjenesten er gratis for barn og ungdom opp til 16 år

Henvisningsskjema til ergo- og fysioterapitjenesten (PDF, 80 kB)

Barn og unge kan også benytte seg av privatpraktiserende fysioterapeut ved akutt eller kronisk skade/ plage. Det trengs ingen henvisning fra lege og tjenesten er gratis for barn opp til 16 år, forutsatt at fysioterapeuten har kommunal driftsavtale. 

Private fysioterapeuter med kommunal driftsavtale      

Kontaktinformasjon:

E- post: helsestasjon@tonsberg.kommune.no

E-posttjenester kan ikke brukes til fortrolig og sensitiv informasjon. Oppgi telefonnummer så ringer vi deg.

Slagen helse og familiesenter
Kastanjeveien 22
3150 Tolvsrød

Telefon: 33 34 85 40

Sentrum helsestasjon
Byfogdløkka
Halfdan Wilhelmsens allé 1
3110 Tønsberg

Telefon: 33 34 85 30 

Kontaktinfo

Ergoterapeut Aila Semb
Besøksadresse: Slagen Helse- og Familiesenter,
Kastanjeveien 22, 3150 Tolvsrød
Telefon: 33 34 84 69 / 33 34 85 40
E-post: aila.semb@tonsberg.kommune.no

Fysioterapitjeneste
Besøksadresse: Sentrum Helsestasjon,Byfogdløkka,
Halfdan Wilhelmsens allé 1,
3110 Tønsberg
Telefon 33 34 85 30 
E-post: helsestasjon@tonsberg.kommune.no