Familiehuset

 Klikk for stort bilde  Et godt sted å komme til for barn fra 0 til 20 år og deres familier.

Tjenesten er et tverrfaglig lavterskeltilbud.  Familiehuset gir hjelp og støtte for gravide og familier som trenger det. Alle tilbudene er gratis.

Vi gir tilbud individuelt og i grupper, etter behov. Du kan selv enkelt ta kontakt eller andre kan formidle kontakt via skjema for henvendelse, eller nå oss på sms, telefon eller e-post. Tilbudene er gratis.

Familiehjælpa

Familiehjælpa

Hva er Familiehjælpa?

Familiehjælpa skal gi støtte og hjelp til familier som har ekstra utfordringer i en definert periode. Målet er å gi familien følelsesmessig støtte og praktisk hjelp når hverdagen oppleves vanskelig, og bidra til at foreldrene mestrer utfordringene.

Tilbudet i familiene gis av frivillige voksne ressurspersoner som er gode og trygge, har raushet, romslighet og kan tilpasse seg familiens behov.  Den frivillige bidrar med 2-4 timer i uka dag/kveld.

De frivillige kan støtte familiene på ulike måter, for eksempel ved å:

 • hjelp til selvhjelp gjennom å delta i hverdagsaktiviteter i hjemmet og i nærmiljøet
 • hjelpe til med sosial kontakt og nettverk
Hvem er tilbudet for?

Målgruppa for tilbudet er familier som har behov for støtte i perioder hvor hverdagen og livssituasjonen er utfordrende å mestre.

Familiehjælpa er et gratis supplement til det offentlige tjenestetilbudet i Tønsberg kommune. Utgifter til aktiviteter sammen med den frivillige må dekkes av familien.

For å få bistand fra Familiehjælpa må:

 • familien ha barn mellom 0 og 20 år
 • foreldrene ha evne til omsorg for seg selv og egne barn
 • offentlige tjenester  vurderes først, og Familiehjælpa benyttes evt. i  tillegg til kommunale tjenester som familien har krav på.

Støtten som gis skal bidra til mestring både hos foreldre og barn. Familiehjælpa forbeholder seg retten til  faglig vurdering i forhold til fordeling av frivillige til familie som søker hjelp.

Vil du bli frivillig i Familiehjælpa?

Hva gjør den frivillige?

 • Besøker en familie ca 2-4 timer hver uke
 • Støtter med praktisk hjelp
 • Er en lyttende samtalepartner
 • Bidrar til hverdagsmestring i familien
 • Støtter foreldrerollen

Hva får du som frivillig?

Oppfølging og veiledning i forhold til:

 • Verdier og holdninger
 • Rollebevissthet
 • Kommunikasjon
 • Taushetsplikt
 • Sosialt samvær med andre frivillige
 • Temakafèer

Familiehjælpas koordinatorer bistår de frivillige med jevnlig veiledning. Oppdraget i familien evalueres hver 3.måned.

Det gjennomføres en samtale med hver person som ønsker å være frivillig. Samtalen  skal skje hjemme hos den frivillige.  Ved godkjenning underskrives skjema,  alle frivillige må levere politiattest og skrive under på taushetserklæring.

Utlegg til aktiviteter i familien må dekkes av familien selv.

Det utbetales kjøregodtgjørelse til de frivillige etter avtale.

Hvordan bli frivillig

Kontakt Familiehuset på e-post eller telefon - gjerne sms

E-post:
familiehuset@tonsberg.kommune.no

Telefon:
905 45 211
Mandag til fredag kl 12.00 -13.00

Husets målsetting:

 • styrke barn og unges psykiske helse
 • hjelpe barn, ungdom og foreldre i strevsomme perioder
 • gi støtte/samtaler før problemene blir for store
 • bidra til styrking av felleskap/ sosialt nettverk
 • formidle kontakt og samarbeide med andre når behovet er der

Husets tilbud:

 • oppfølging under graviditet
 • mammagruppe
 • barnegruppe
 • ungdomsgruppe
 • individuelle samtaler
 • foreldreveiledning
 • familiesamtaler
 • Familiehjælpa - Nytt tilbud

Besøksadresse:

Halvd. Wilhelmsens alle 2
3116 Tønsberg

Telefon: 905 45 211 
NB: telefontid mellom kl 12.00 - 13.00 mandag til fredag
E-post: familiehuset@tonsberg.kommune.no

E-posttjenester kan ikke brukes til fortrolig og sensitiv informasjon. Oppgi telefonnummer, så ringer vi deg.

Skjema/brosjyrer

 

Aktuelle nettsteder

Kart

Kontaktinfo

Besøksadresse:
Halvd. Wilhelmsens alle 2

Telefon:
905 45 211 

Telefontid:
kl. 12.00-13.00, mandag til fredag

kl 08.15-09.15, tirsdag, onsdag og fredag

E-post: 
familiehuset@tonsberg.kommune.no