Helsestasjontjenesten 0-6 år

Helsestasjon gir et gratis, tverrfaglig, helhetlig helsetilbud. Vi fokuserer på positive opplevelser og hjelp til å bygge gode og nære relasjoner mellom barn, unge og deres familier. 
Helsestasjonen tilbyr hjemmebesøk, barselgrupper, vaksinasjon etter statlige føringer samt helseundersøkelse. Tolketjeneste ved behov.

Formålet er:

  • å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse
  • å forebygge medfødte og ervervede sykdommer

På helsestasjon arbeider jordmor, lege, helsesykepleier, sekretær, fysioterapeut og ergoterapeut. 

Kontaktinformasjon:
Tjenesteleder: Sonia Wigenstam
Besøksadresse: Rådhuset, Halfdan Wilhelmsens Allè 1c
Tlf: 95 44 76 68
E-post: sonia.wigenstam@tonsberg.kommune.no

E- post: helsestasjon@tonsberg.kommune.no 

Slagen helse- og familiesenter, 
Kastanjeveien 22, 3150 Tolvsrød
Tlf: 33 34 85 40

Sentrum helsestasjon
Byfogdløkka, Halfdan Wilhelmsens allé 1, 3110 Tønsberg
Tlf: 33 34 85 30 

E-posttjenester kan ikke brukes til fortrolig og sensitiv informasjon. Oppgi telefonnummer så ringer vi deg.

Ammehjelpen.no

Mat for spedbarn

Barnevaksiner

Kontaktinfo

Slagen helse- og familiesenter, 
Kastanjeveien 22, 3150 Tolvsrød
Telefon: 33 34 85 40

Sentrum helsestasjon
Byfogdløkka, Halfdan Wilhelmsens allé 1,
3110 Tønsberg
Telefon: 33 34 85 30 

E-post: helsestasjon@tonsberg.kommune.no