Skolehelsetjenesten 6-20 år

Skolehelsetjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende. Vi samarbeider tverrfaglig etter gjeldende lover og retningslinjer. Tjenesten tar utgangspunkt i det statlige programmet for skolehelsetjenesten.

Vaksinering skjer etter anbefalt program. 

Helsesykepleierne har fast kontortid på alle barne-, ungdom,- og videregående skoler.
Til skolehelsetjenesten regnes også fysioterapeut og ergoterapeut.

Ungdom 16 - 24 år som ikke er tilknyttet en skole, kan også kontakte helsesykepleier på videregående skoler eller helsestasjonen for ungdom.

Kontaktinformasjon:
Skolehelsesykepleierne kan nåes via den enkelte skole eller ved å kontakte:
Sentrum helsestasjon tlf: 33 40 69 60
Slagen helsestasjon tlf: 33 34 85 40

E-post: helsestasjon@tonsberg.kommune.no 
E-posttjenester skal ikke brukes til fortrolig og sensitiv informasjon. 

Kontaktinfo

Sentrum helsestasjon
Anders Madsens gate 5 
3111 Tønsberg (Vis à vis Politistasjonen)
Telefon:
33 40 69 60

Slagen helsestasjon
Kastanjeveien 22
3150 Tolvsrød
Telefon:
33 34 85 40

Re Helsestasjon
Regata 2
3174 Revetal
Telefon:
33 50 44 46

E- post: 
helsestasjon@tonsberg.kommune.no 

Tjenesteleder:
Sonia Wigenstam
Telefon:
95 44 76 68

Avdelingsleder Sentrum
Stine Markmanrud
Telefon:
99 20 26 32

Avdelingsleder Slagen
Anne Ma Western
Telefon:
46 95 34 63

Avdelingsleder Re
Siri Schmidt
Telefon:
91 77 78 25