Skolehelsetjenesten 6-20 år

Skolehelsetjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende. Tjenesten tar utgangspunkt i det statlige programmet for skolehelsetjenesten med helseundersøkelser, helseopplysning og gruppesamtaler.
Vaksinering skjer etter anbefalt program. Hvis sykdom eller andre forhold blir oppdaget, vil helsetjenesten ved behov og i samråd med elev/foreldre/foresatte følge opp, og henvise barnet/ungdommen til nødvendig behandling, fastlege eller annen hjelpeinstans.

Skolehelsetjenesten samarbeider tverrfaglig etter gjeldende lover og retningslinjer. 

Helsesykepleierne har fast kontortid på alle barne-, ungdoms,- og videregående skoler. Til skolehelsetjenesten regnes også fysioterapeut (fortrinnsvis i barneskolen) og ergoterapeut. Ungdom 16 - 20 år som ikke er tilknyttet en skole, kan også kontakte helsesøster for videregående skoler eller helsestasjonen for ungdom.

Kontaktinformasjon:
Skolehelsesykepleierne kan nåes via enkelte skoler eller gjennom å kontakte:

Sentrum helsestasjon tlf. 33 34 85 30 eller Slagen helse-og familiesenter tlf. 33 34 85 40

E-post: helsestasjon@tonsberg.kommune.no 
E-posttjenester kan ikke brukes til fortrolig og sensitiv informasjon. Oppgi telefonnummer så ringer vi deg.

Ung.no

Kontaktinfo

Slagen helse- og familiesenter, 
Kastanjeveien 22, 3150 Tolvsrød
Telefon: 33 34 85 40

Sentrum helsestasjon
Byfogdløkka, Halfdan Wilhelmsens allé 1,
3110 Tønsberg
Telefon: 33 34 85 30 

E-post: helsestasjon@tonsberg.kommune.no