Kontaktinformasjon skolehelsesykepleiere

Barkåker skole

Linda Hansen - telefon: 33 35 41 50
linda.frances.hansen@tonsberg.kommune.no

Tonje Sundt-Schwebs - telefon 33 34 85 30
tonje.sundt-schwebs@tonsberg.kommune.no

Byskogen skole

Maria Holte Engesveen - telefon: 33 29 23 00    
maria.holte.engesveen@tonsberg.kommune.no

Julie Amundsen
julie.amundsen@tonsberg.kommune.no

Eik skole

Cathrine Møller Brun - telefon: 33 34 88 30 
cathrine.moller.brun@tonsberg.kommune.no

Victoria Solberg   
victoria.solberg@tonsberg.kommune.no

Elihu kristne grunnskole

Victoria Solberg   
victoria.solberg@tonsberg.kommune.no

Granly skole 

Stine Merete Larsen
stine.merete.larsen@tonsberg.kommune.no

Eveline Skarbøvik Borchgrevink
eveline.skarbovik.borchgrevink@tonsberg.kommune.no

Husvik skole

Ida Mellum Stene - telefon: 99 21 40 34  
Ida.mellum.stene@tonsberg.kommune.no

Stine Merete Larsen
stine.merete.larsen@tonsberg.kommune.no

Karslvika alternative skole

Sissel Austberg - telefon: 33 33 07 70
sissel.austberg@tonsberg.kommune.no

Kongseik ungdomskole

Sissel Austberg - telefon: 33 35 42 30
sissel.austberg@tonsberg.kommune.no​​​​​​​

Presterød barneskole

Anne Siri Opøien - telefon: 33 34 84 30
anne.siri.opoien@tonsberg.kommune.no

Presterød ungdomskole

Siri Foyn -  telefon: 33 35 37 08
siri.foyn@tonsberg.kommune.no

Ringshaug barneskole

Åshild Skulstad-Hansen - tlf: 33 35 52 40 
ashild.skulstad-hansen@tonsberg.kommune.no

Ida Mellum Stene
ida.mellum.stene@tonsberg.kommune.no

Ringshaug ungdomskole

Sissel Austberg - telefon: 33 34 84 00   
sissel.austberg@tonsberg.kommune.no

Sandeåsen skole

Sidsel B Rasmussen - telefon: 33 41 40 70  
sidsel.rasmussen@tonsberg.kommune.no

Sem skole

Anne-Lene Ausbø - telefon: 33 35 43 30
Anne.lene.austbo@tonsberg.kommune.no

Gro Elisabeth Finne-Fridell
gro.elisabeth.finne-fridell@tonsberg.kommune.no

Træleborg skole

Ann Cathrin L. Melstveit- telefon: 33 34 81 30   
ann.cathrin.loke.melstveit@tonsberg.kommune.no

Helen Holm
Helen.holm@tonsberg.kommune.no

WangUng

Eveline S. Borchgrevink - telefon: 40917496
Eveline.skarbovik.borchgrevink@tonsberg.kommune.no

Volden skole

Siri Foyn - telefon: 33 35 53 70 
siri.foyn@tonsberg.kommune.no

Vibeke Semb Undrum
vibeke.semb.undrum@tonsberg.kommune.no

Vear skole

Randi L Trannum
rlt@tonsberg.kommune.no

Katrine V. Foyn
kvf@tonsberg.kommune.no

Klokkeråsen skole

Siri Foyn - telefon: 33 35 53 70 
siri.foyn@tonsberg.kommune.no

Videregående skoler og ungdom 16-20

Kjellaug Edland - mobil: 995 50 948 (Greveskogen vgs)
kjellaug.edland@tonsberg.kommune.no

Stine Merete Larsen (Greveskogen vgs)
stine.merete.larsen@tonsberg.kommune.no

Julie Amundsen - mobil: 992 14 031 ( Færder vgs)
julie.amundsen@tonsberg.kommune.no

Gro Elisabeth Finne-Fridell ( Færder vgs)
gro.elisabeth.finne-fridell@tonsberg.kommune.no

Eveline Borchgrevink (Wangvgs)
Eveline.skarbovik.borchgrevink@tonsberg.kommune.no

Katrine V Foyn - mobil: 49 90 86 00 (Steinerskolen vgs )
kvf@tonsberg.kommune.no

 

Helsesykepleierne kan også kontaktes via Tønsberg helsestasjon, telefon 33 34 85 30 og Slagen helsestasjon, telefon 33 34 85 40.

E-posttjenester kan ikke brukes til fortrolig eller sensitiv informasjon. Oppgi telefonnummer, så ringer vi deg.