Feide - påloggingsproblemer

Får du ikke logget på Feide? Kontakt skolen din for å få hjelp med brukernavn og passord. 

Min Feide

Dette er en tjeneste der du får oversikt over hvilke tjenester du har tilgang til med Feidepålogging.

minfeide.no/

Hva er Feide

Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Dette er en identitetsløsning for elever og skoleansatte, og kan sammenlignes med MinID for innbyggere.