Skolens ferie og fridager 2017-2018

Første skoledag høsten 2017 er onsdag 16. august.

Høsthalvåret 2017: Onsdag 16. august - onsdag 20. desember 2017.

Vårhalvåret 2018: Onsdag 3. januar - torsdag 21. juni 2018.
Første skoledag høsten 2018: mandag 20. august.

Skolene har 6 planleggingsdager. Minst 3 dager avvikles de siste dagene før skolestart, samt en dag 11.05.18.
Kontakt din skole ved behov for ytterligere informasjon.

MÅNED

ANTALL
SKOLE
DAGER

FERIE OG FRIDAGER/MERKNADER

August

   12 Første skoledag:
Onsdag 16/8

September

   21  

Oktober

   17 Høstferie uke 40: 
2/10 - 6/10

November

   22  

Desember

   14 Siste skoledag før jul:
Onsdag 20/12

Januar

   21 Første skoledag etter nyttår:
Onsdag 3/1

Februar

   15 Vinterferie uke 8:
19/2 – 23/2

Mars

   17 Påskeferie: 
26/3 - 30/3

April

   19

Påskeferie:
2/4, fridag 30/4

Mai

   17 Fridager:
1/5, 10/5 (Kr. H. f. dag), 11/5, 17/5, 18/5
og 21/5 (2. pinsedag)

Juni

   15 Siste skoledag:
Torsdag 21/6