Barkåker skole

Skolen ligger landlig til nordvest i Tønsberg kommune. Barkåker er et område i vekst. Skolen har skogen som nærområde. Den har ca. 220 elever og mellom 60 og 70 barn på SFO. Det er et godt og inkluderende miljø på Barkåker skole. Skolen legger vekt på å skape et godt læringsmiljø. Respekt, fellesskap og lærelyst er sentrale begreper som skal prege arbeidet vårt. 

Kart

Åpningstider

Kontor: kl 08.00 - 15.00

SFO: kl 07.15 - 16.30

Ferie og fridager

Kontaktinfo

Virksomhetsleder/rektor:
Øyvind Werrum
oyvind.werrum@tonsberg.kommune.no

Telefon:
33 35 41 51

Telefon SFO:
33 35 41 61

E-post: 
barkaker.skole@tonsberg.kommune.no

Foreldrepålogging

Visma flyt skole

Besøksadresse

Nyveien 11A, Barkåker