Vear Skole

Vear skole er en kombinert barne- og ungdomsskole som ligger sørvest i kommunen. Skolen er i vekst og har i år 440 elever og 110 barn på SFO. Ungdomsskolen har elever fra Vear og Sem skolekrets. Vi har et fantastisk uteområde med nærhet til skog og sjø og bruker det aktivt i undervisningen  Vi vektlegger et godt læringsmiljø og har som motto:

 

Vear skole - et godt sted å lære - et godt sted å være

 

Lik oss på Facebook

Kontaktinfo

Ferie og fridager

Virksomhetsleder/ rektor:

Jan Erling Losnedal 
jan.erling.losnedal@tonsberg.kommune.no

Telefon kontor: 
33 29 25 00
Telefon SFO:
33 29 25 20 / 916 42 109

E-post kontor: 
berit.andersen@tonsberg.kommune.no

 

Åpningstider

Kontoret: kl. 08:30 til 15:00 
SFO: kl. 07:00 til 16:30