SFO

SFO er et frivillig tilsyns- og omsorgstilbud for for alle elever på 1. - 4. trinn ved alle barneskolene i Tønsberg kommune. I tillegg har Byskogen skole SFO tilbud for elever på 5. - 7. trinn med særskilte behov og elever ved forsterket avdeling ved skolen. Tilbudet skal være med på å dekke barnas behov for tilsyn, omsorg, lek og aktiviteter.
SFO finansieres gjennom statstilskudd, foreldrebetaling og kommunale midler.

Priser for opphold på SFO

Søskenmoderasjon utgjør 30 % for 2. barn og 50 % fra 3. barn.
Opphold på SFO - 2019
Type 2018 2019 Økning %
5 dager/uke 3 024 3 024 0
4 dager/uke 2 662 2 662 0
3 dager/uke 2 056 2 056 0
2 dager/uke 1 450 1 450 0
Annenhver uke 1 663 1 663 0
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Kost
5 dager/uke 220 220 0
4 dager/uke 176 176 0
3 dager/uke 132 132 0
2 dager/uke 88 88 0
Annenhver uke 110 110 0

Søknad om plass

Opptak skjer ved den enkelte skole/SFO, etter søknad elektronisk i Visma Flyt skole. Foresatte logger på med ID-porten. Ved behov for bistand, ta kontakt med din skole. Nye 1. trinnselever informeres om hvordan de kan søke om plass i eget brev fra skolen vinteren før skolestart.

Åpningstider

Åpningstiden til SFO kan variere noe fra skole til skole, men er i hovedsak fra kl. 07:30 til kl. 16:30. SFO er stengt tre uker i juli, ukene 28, 29 og 30, på julaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag fra kl.12.00, samt 5 planleggingsdager i løpet av året.
Se den enkelte skoles nettside eller skoleruta 2018-2019  for mer informasjon

Oppholdsutgifter

Fra 1. januar 2018 koster opphold i SFO 5 dager/ uke (full plass)  kr. 3024,- pr måned. 
Det gis søskenmoderasjon.

Endring av opphold

Endringer i oppholdet i løpet av året meldes innen den 15. i inneværende måned i Visma Flyt skole. Ved behov for bistand, ta kontakt med din skole.

Oppsigelse av plass

Dersom et barn skal slutte, må plassen sies opp elektronisk i Visma Flyt skole innen den 15. i inneværende måned dersom oppsigelsen skal være gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Ved behov for bistand, ta kontakt med din skole.

 

For ytterligere informasjon, se vedtekter