Tønsberg Læringssenter

Tønsberg Læringssenter (TL) er en kommunal virksomhet som følger opp og gir opplæring til voksne med rettigheter knyttet til Introduksjonsloven og Opplæringsloven. Vi gir tilbud til  voksne som er bosatt i Tønsberg, Re og Færder kommuner. Ved senteret er 55 nasjonaliteter og 35 ulike språk representert. Våre ansatte har mangfoldig og høy kompetanse innenfor sine arbeidsområder, og våre tjenester kan du lese mer om under.

 

Tønsberg Læringssenter har nytt nummer fra 30. oktober - 33 40 68 00

Språk og sosiale medier