Publisert 21.02.2018

Lag og foreninger gjør i dag en betydelig innsats for å inkludere alle barn og unge. Tønsberg kommune ønsker i større grad å hjelpe til med dette arbeidet ved å samle ideer og innspill under et dialogmøte. Her er det store muligheter for å påvirke hvilke tiltak som skal iverksettes og testes.

Publisert 19.02.2018

Det er mulighet til å uttale seg om planen frem til 8. april

Publisert 16.02.2018

Det er mange aktiviteter å velge mellom for dem som blir værende i Tønsberg i vinterferien.

Publisert 14.02.2018

På grunn av stort snøfall og løs snø, innfører Tønsberg kommune ekstraordinær båndtvang fra og med torsdag 15. februar i hele kommunen. Perioden for ekstraordinær båndtvang vil vare til 1. april. Da trer den ordinære båndtvangen inn.

Publisert 13.02.2018

Legevakten flytter til nye lokaler i Kjelleparken og åpner 5. mars kl. 16.00. 

Publisert 13.02.2018

Skiløypene er kjørt opp tirsdag 13. februar på Eik, Frodeåsen, Barkåker og Vear/Sem.

Publisert 08.02.2018

I 2018 gjennomføres Ungdata junior-undersøkelsen i Tønsberg kommune blant skoleelever på 5.-7. trinn.
Undersøkelsen kartlegger de mest sentrale områdene i barns liv.

Publisert 07.02.2018

Re og Tønsberg slår seg sammen til én kommune fra 1. januar 2020. Den nye kommunen trenger et nytt kommunevåpen. Nå oppfordres alle til å sende inn forslag. Kanskje er det du som har ideen til det som skal bli symbolet på den nye kommunen?

Publisert 01.02.2018

For å hindre spredning av skrantesjuke er det forbudt å fôre hjortedyr i hele landet. Du kan imidlertid søke Mattilsynet om tillatelse til kortvarig nødfôring.

Publisert 25.01.2018

Ansettelsesutvalgene for de tre utlyste stillingene i prosjektorganisasjonen for nye Tønsberg hadde møte onsdag 24. januar.