Publisert 20.11.2018
Hilde Arntzen, Ann Christin Alsvik og Tanja Ekeid 1

Inspirasjonsprisen deles ut årlig av Forum for rus og psykisk helse i Vestfold. Prisen skal bidra til oppmerksomhet på fagfeltet, og er ment som en anerkjennelse av nytenkning/metodeutvikling og skal bidra til inspirasjon til videreutvikling av fagfeltet.

Publisert 17.11.2018
Innbyggerdialog - gruppebilde

Med vår nye app kan du få nyheter og varslinger om det du er interessert i fra kommunen, velge selvbetjening og hente ut skjemaer og lignende, eller melde fra om feil og hendelser til kommunen. Alt dette direkte fra mobilen eller nettbrettet.

Publisert 15.11.2018

Alle som bor i nærområdet på Olsrød inviteres til et informasjons- og innspillsmøte der vi ser på fordeler og ulemper mellom de to alternativene.

Publisert 14.11.2018

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) Nasjonale tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Publisert 14.11.2018

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser: Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser

Publisert 12.11.2018

Som følge av Tønsberg Kommunes utskifting av vann- og avløpsledninger i Husvikveien på Husvik,  vil veien bli stengt for gjennomkjøring i perioden fra 12. november og ca 3 måneder.

Publisert 12.11.2018

I løpet av de tre første ukene i drift har legevaktbilen hatt 116 oppdrag, og spart Sykehuset i Vestfold for en god del ambulanseutrykninger.

Publisert 07.11.2018

Tønsberg kommune sender ut SMSvarsel til utvalgte grupper, såkalte sårbare abonnenter, når det skjer noe med vannkvaliteten eller vannmengde. Har du spesielle behov for å bli varslet, ber vi deg registere deg som sårbar abonnent.

Publisert 06.11.2018

Evakuering av beboere på Vallø i morgen kl. 08.30. Kafeteriaen i Slagenhallen holdes åpen fra kl. 08.30 for dere som ikke har et sted å være under evakueringen.

Publisert 06.11.2018

Politiet har besluttet at hele Vallø evakueres onsdag 07.11.18 fra kl. 08.30. Politiet vil ta kontakt i hvert hus og det er viktig at man følger politiets pålegg om å evakuere.