Budsjett 2018 - handlings- og økonomiplan 2018-2021

Formannskapets innstilling til budsjett for 2018 – handlings- og økonomiplan 2018-2021.

Budsjett for 2018 - handlings- og økonomiplan 2018-2021 ble vedtatt i formannskapet mandag 27.11.17.  Planen er åpen for offentlig ettersyn frem til bystyrets endelige beslutning 13. desember.