Publisert 10.07.2019

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalget for bygge- og arealsaker i møte 07.06.19, UBA-sak nr.: 118/19, vedtatt å legge ut nevnte reguleringsplan til offentlig ettersyn

Publisert 05.07.2019

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering av Firingen. PlanID 0704 20150128.

Publisert 05.07.2019

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har bystyret i møte 19.06.2019, sak 065/19 vedtatt detaljregulering for del av GS-vei langs Fv. 35 Ås-Linnestad i Tønsberg kommune. PlanID 0704 20160148.

Publisert 05.07.2019

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har kommunestyret i i Re i møte 18.06.2019 sak 044/19, vedtatt detaljregulering for del av GS-vei langs Fv. 35 Ås-Linnestad i Re kommune. PlanID 0704 20160038.

 

Publisert 03.07.2019

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent for høring forslag til forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem – kriterier og venteliste, Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark.

Publisert 28.06.2019

Fellesnemnda for nye Tønsberg kommune har godkjent utkast til ny forskrift. Forskriften er ny etter krav i den nye kommuneloven (2018), og den skal endelig vedtas av kommunestyret for nye Tønsberg kommune.

Publisert 28.06.2019

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Bystyret i Tønsberg kommune i møte 19.06.2019, sak BY- 066/19, vedtatt detaljregulering for Hogsnes sykehjem, PlanID 0704 20180173.

Publisert 21.06.2019

Kommuneplanens samfunnsdel (planID 0704 99009S) og arealdel (planID 0704 99009) ble vedtatt i bystyret 22.05.2019, jfr. BY-sak: 047/19. Planene kan ikke påklages.

Publisert 21.06.2019

Kommunedelplan for sentrum Byplan (PlanID 0704 90019) ble vedtatt i bystyret 22.05.2019, jfr. BY-sak: 047/19. Planen kan ikke påklages.  

Publisert 21.06.2019

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalget for bygge-og arealsaker i møte 07.06.19, UBA-sak nr.: 118/19, vedtatt å legge ut nevnte reguleringsplan til offentlig ettersyn.

Publisert 21.06.2019

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har hovedutvalget for drift, eiendom og næring i møte 04.06.2019, DEN-sak nr.: 051/19, vedtatt å legge ut nevnte reguleringsplan til offentlig ettersyn.

Publisert 10.05.2019

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Tønsberg kommune og Sandeåsen Utvikling AS.

Publisert 12.02.2019

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har kommunestyret i møte 11.12.2018 sak 088/18, vedtatt detaljregulering av Skjeggestadåsen felt B11 søndre del, planID 0716 20150028 med enkelte endringer.

Publisert 10.12.2018

Høringsfrist 28. februar 2019.

Publisert 10.12.2018

Høringsfrist 28. februar 2019.

Publisert 06.12.2018

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Bystyret i sak 124/18, 07.11.2018, vedtatt detaljregulering av Valløveien 51,  PlanID 0704 20150121.

Publisert 30.11.2018

Kommunens forslag til utbyggingsavtale på Linnom, etter reguleringsplan vedtatt av Bystyret 12. september 2017, Plan ID  0704 20150114

Publisert 23.10.2018

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 a gir Re kommune tillatelse til å felle ei sommereik på Krakken i Fon.

Publisert 30.08.2018

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 har Tønsberg bystyre i møte 20.06.2018, BY- sak 076/18, vedtatt kommundelplan for klima-og energi 2018 – 2028, planID 070490017.

Publisert 12.07.2018

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 har Tønsberg bystyre i møte 20.06.18, BY-sak: 072/18 vedtatt kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy/Tjøme - planID 0704 90018 med tilhørende bestemmelser.