Publisert 19.02.2018

I medhold av plan- og bygningsloven §12-10 har Utvalg for bygge- og arealsaker i Tønsberg kommune i møte den 26.01.2018,  sak 027/18 vedtatt å legge detaljregulering av Dobbeltspor og deponiområder Nykirke-Barkåker og konsekvensutredning for deponiområder ut til høring og offentlig ettersyn. 

Publisert 19.02.2018

I medhold av plan- og bygningsloven §12-10 har Hovedutvalg for drift, eiendom og næring i Re kommune, i møte den 30.01.2018, sak 012/18 vedtatt å legge detaljregulering av Dobbeltspor og deponiområder Nykirke-Barkåker og konsekvensutredning for deponiområder ut til høring og offentlig ettersyn. 

Publisert 08.02.2018

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 26.01.2018, UBA-sak nr: 003/18 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte områdereguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Publisert 02.02.2018

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 og Forskrift om konsekvensutredninger varsles herved igangsetting av arbeid med privat detaljregulering av massedeponi på gbnr 150/1, beliggende syd for Gretteåsen.