Publisert 15.08.2018

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) §§ 12-1 og 12-8 varsles herved oppstart av detaljregulering for ovennevnte arealplan. 

Publisert 30.07.2018

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles herved igangsetting av arbeid med privat detaljregulering på deler av eiendommen gbnr 48/1.

Publisert 30.07.2018

Hovedutvalg for drift, eiendom og næring (DEN) har i møte 21.11.2017, sak nr. 102/17 vedtatt å legge ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser ut til offentlig ettersyn og høring.

Publisert 12.07.2018

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 har Tønsberg bystyre i møte 20.06.18, BY-sak: 072/18 vedtatt kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy/Tjøme - planID 0704 90018 med tilhørende bestemmelser.

Publisert 09.07.2018

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har bystyret i møte 20.06.18, sak 074/18, vedtatt endring av detaljregulering for sykehusområdet - planID 0704 20090018 med følgende vedtak:

Publisert 04.06.2018

Tønsberg bystyre har den 23.5.2018 i sak 68/18 opphevet forskriften som begrenser bruken av vannscootere. 

Publisert 30.04.2018

Vi ønsker tilbakemelding på forslag til forskrift om forvaltning- og forslag til felles forvaltningsplan for bever, i kommunene Tønsberg og Re. Siste frist for innspill er 23. mai.

Publisert 30.04.2018

Bystyret har i møtet 14.03.2018, sak 030/18 - 18/12873, vedtatt nytt gebyrregulativ for saksbehandling etter eierseksjonsloven.

Publisert 27.04.2018

Tønsberg bystyre har vedtatt et forslag til nye politivedtekter. I henhold til Forvaltningsloven legges forslaget ut til høring. Etter høringen skal bystyret gjøre endelig vedtak før politivedtektene sendes til godkjenning i Politidirektoratet.