Publisert 14.06.2018

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles herved igangsetting av arbeid med privat detaljregulering og endring av eksisterende reguleringsplan for ovennevnte eiendommer. Samtidig varsles parallell behandling av plan og byggesak, jf. §§ 1-7 og 12-15 og utbyggingsavtale iht. § 17-4.

Publisert 14.06.2018

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 04.05.2018, UBA-sak nr. 099/18, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

 

Publisert 04.06.2018

Tønsberg bystyre har den 23.5.2018 i sak 68/18 opphevet forskriften som begrenser bruken av vannscootere. 

Publisert 25.05.2018

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 04.05.2018, UBA-sak nr. 096/18, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Publisert 30.04.2018

Vi ønsker tilbakemelding på forslag til forskrift om forvaltning- og forslag til felles forvaltningsplan for bever, i kommunene Tønsberg og Re. Siste frist for innspill er 23. mai.

Publisert 30.04.2018

Bystyret har i møtet 14.03.2018, sak 030/18 - 18/12873, vedtatt nytt gebyrregulativ for saksbehandling etter eierseksjonsloven.

Publisert 27.04.2018

Tønsberg bystyre har vedtatt et forslag til nye politivedtekter. I henhold til Forvaltningsloven legges forslaget ut til høring. Etter høringen skal bystyret gjøre endelig vedtak før politivedtektene sendes til godkjenning i Politidirektoratet.