Om frisklivssentralen

Frisklivssentralen passer for alle som ønsker å gjøre endringer innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk, og som ønsker støtte til praktisk tilrettelegging.Frisklivssentralen logo - Klikk for stort bilde

Ønsker du å bli mer fysisk aktiv, men synes det er vanskelig å komme i gang, kan dette være noe for deg. Resepten inkluderer to individuelle samtaler, to tester og trening i 16 uker. Gruppen får jevnlig undervisning med klinisk ernæringsfysiolog og psykolog.

Frisklivsaktiviteten er gruppebasert du kan velge mellom trening med forskjellig intensitet, både utendørs og inne i hall. 

Dersom den ordinære frisklivsaktiviteten ikke passer kan det utarbeides et alternativt opplegg for fysisk aktivitet.

Aktiviteten ledes av fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Frisklivsresepten kan skrives ut til alle uavhengig av type plage, alder, om en er i arbeid, sykemeldt eller trygdet. Resepten skrives ut av leger, fysioterapeuter og annet autorisert helsepersonell.

Frisklivssentralen på tur - Klikk for stort bildePåmelding og informasjon:

Fastleger og sykehus kan sende e - meldinger som henvisning.

Du finner oss også på Facebook - Frisklivssentralen i Tønsberg

Kontaktinfo

Telefonnummer: 95 82 03 84

Epost:frisklivssentralen@tonsberg.kommune.no

Postadresse: Tønsberg Kommune, Virksomhet Mestring og forebyggende tjenester, Frisklivssentralen Tønsberg, 

Postboks 2410, 3104 Tønsberg

Besøksadresse: