Tønsbergregionen Legevakt

Adresse: Kjellengveien 2 B, 3125 Tønsberg.

Telefon: 116117. Ring før du kommer.

Fra utlandet: 33 37 25 90 

Åpningstider: døgnåpen

Legevakta

Når kontakter du legevakten?

Legevakten kontakter du når fastlegen din ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel ved ferie eller reise.

Hva kan vi ikke hjelpe deg med?
  • Forlengelse av sykemelding
  • helseattest
  • resept på vanedannende medisiner
  • ordinær reseptfornying
Når skal du ringe ambulanse 113?

Ring 113 (ambulanse) når det er akutt og står om liv.

Parkering

Parkering for besøkende til legevakten på merkede p-plasser. For gratis parkering må du selv registrere bilnummer på automaten som står i resepsjonen.

Hvordan besøke oss uten bil?

Buss

4 minutter å gå til legevakten fra nærmeste busstopp. Fra Tønsberg buss-stasjon, ta buss nr 120 eller buss nr 121. Sjekk busstider hos VKT og bruk Kjellengveien 2 som destinasjon

Taxi

Taxi til eller fra legevakt dekkes kun dersom legen mener at du av medisinske grunner trenger dette. Ring legevakten for å gjøre avtale om du kan få rekvisisjon. Du må selv legge ut for turen til legevakten. Husk å få en kvittering. Du kan sende reiseregning samt bekreftelse fra legen til:

https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/sok-om-reisedekning/papirskjema

Priser

Egenandeler for besøk på legevakten

Se priser på Helsenorge.no

Betaling

Egenandel for legekonsultasjon betales kontant eller med bankkort i betalingsautomat før man forlater legevakten.

Faktura

Dersom du ikke betaler ved oppmøte, vil det bli generert en faktura som sendes på SMS eller per post en av de nærmeste dager.

Har du spørsmål vedrørende fakturaer fra Legevakten, kan du ringe Melin Collectors på telefon:
21 62 73 00, eller kontakte Ellen Holmøy på legevakten telefon 33 29 23 60 kl 8:00-14:30, ellen.holmoy@tonsberg.kommune.no,

Forbruksmateriell og medisiner

Betaling for forbruksmateriell og medisiner kommer i tillegg til egenandelen. Dette må du betale selv om du har frikort.Hvor stor egenandelen er er avhengig av behandlingen du får. Hvis ikke frikort er fremvist må du betale egenandelen, og du får refundert beløpet fra Helfo i etterkant.

https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester

Tilbakemeldinger og klage

Vi tar alle tilbakemeldinger på alvor. Tilbakemeldingen eller klagen bør være skriftlig og kan sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no, eller per brev til:

Tønsberg kommune
Tønsbergregionen legevakt og ØHD
c/o avdelingsoverlege Bhupinder Jassal
Postboks 2410
3104 TØNSBERG 

Sensitive opplysninger bør ikke sendes på e-post.

Du kan også henvende deg til:

https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/vestfold

https://www.helsetilsynet.no/no/Rettigheter-klagemuligheter

Apotek

Apotek 1 ligger i samme bygg som legevakten

Åpningstider

Mandag - fredag kl 09.00 - 22.00

Lørdag og søndag kl 12.00 - 20.00

Nettsiden til Apotek 1 på Kjelle

 

legevakta - Klikk for stort bilde

SO rom

Legevakta inneholder flere spesialfunksjoner. Lokalene har eget SO rom for mottak av pasienter som har vært utsatt for seksuelle overgrep samt vold i nære relasjoner. Dette er utarbeidet i samarbeid med SO mottaket i Vestfold.

Mottak av skader

Det er også tilrettelagte rom for mottak av skader, herunder eget brannskaderom, to akuttrom, smitte - og politirom med egne innganger.

Laboratoriekapasitet

Laboratoriekapasiteten er betydelig bedre, og utstyrt slik at man kan få diagnostisert pasienten tidligere.

To ambulanser og legevaktbil 

Legevakten har ambulansegarasje med plass til to ambulanser, og i tillegg har vi tilbud om legevaktbil  Legevaktbilen er et samarbeidsprosjekt med Sykehuset i Vestfold. Bilen blir betjent av ambulansearbeider og lege. Oppdragene er tiltenkt å gi et bedre tilbud til pasienter som ikke kan komme seg til legevakten selv, og sikre at pasienter blir medisinsk avklart hjemme.

Døgntilbud – ØHD

Det er etablert en døgnbemannet sengepost med 13 plasser. Tilbudet er for pasienter og brukere som trenger øyeblikkelig hjelp og omsorgstjenester (ØHD), men ikke har behov for sykehusinnleggelse. Plassene tilbys pasienter som har en avklart tilstand med behov for behandling. Les mer om ØHD

Samarbeidsavtale

Tønsberg, Re, Færder og Holmestrand kommuner inngikk en samarbeidsavtale i 2015 om Tønsbergregionen legevakt og kommunale akutte døgnplasser (ØHD). Tønsberg kommune er vertskommune. Det er ca 100 000 innbyggerne som tilhører Tønsbergregionen.

Kart