Tønsbergregionen Legevakt

Adresse: Kjellengveien 2 B, 3125 Tønsberg.

Telefon: 116117. Ring før du kommer.

Fra utlandet: 33 37 25 90 

Åpningstider: døgnåpen

Legevakta

Ring 116117 før oppmøte

Trenger du hjelp fra legevakten bør du ringe telefonnummer 116117 først. Dersom du blir koplet til en annen legevakt enn du tilhører eller du ønsker en annen legevakt, velger du "0" (null) i menyen og taster postnummeret ditt eller postnummeret til den legevakten du ønsker. Dersom du ikke kjenner postnummeret, trykker du deg fram i menyen.  Legevakten kontakter du når fastlegen din ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel ved ferie eller reise.Telefon fra utlandet: 33 37 25 90

Når kontakter du legevakten?

Legevakten kontakter du når fastlegen din ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel ved ferie eller reise.

På dagtid er det din fastlege som har ansvar for øyeblikkelig hjelp. Det er fastlegen som kjenner deg best og du oppfordres til å oppsøke din fastlege så langt det er mulig. Hvis din fastlege ikke er tilstede, skal andre leger ved senteret hjelpe deg. 

Om natten, fra klokken 23.00 - 08.00, behandles kun pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp. Mindre alvorlige tilstander blir henvist til dagtid eller til pasientens fastlege.

Det kan være fornuftig å kontakte legevakten ved:

 • Høy feber – særlig hos barn
 • Moderate pustevansker
 • Akutt sykdom eller alvorlig forverring
 • Slapt og medtatt barn eller voksen
 • Alvorlig psykisk sykdom
 • Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
 • Kuttskader som må sys
 • Mistanke om brudd

Vi kan ikke hjelpe deg med:

 • Forlengelse av sykemelding
 • helseattest
 • resept på vanedannende medisiner
 • ordinær reseptfornying
Når skal du ringe ambulanse 113?
 • Ved ulykker og alvorlige hendelser der du trenger akutt helsehjelp
 • Nye lammelser i ansikt eller arm
 • Nyoppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller utydelig tale
 • Plutselig og uforklarlig ustøhet
 • Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
 • Brystsmerter i mer enn 5 minutter
 • Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
 • Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme
Parkering

Parkering for besøkende til legevakten på merkede p-plasser. For gratis parkering må du selv registrere bilnummer på automaten som står i resepsjonen.

Hvordan besøke oss uten bil?

Buss

4 minutter å gå til legevakten fra nærmeste busstopp. Fra Tønsberg buss-stasjon, ta buss nr 120 eller buss nr 121. Sjekk busstider hos VKT og bruk Kjellengveien 2 som destinasjon

Taxi

Taxi til eller fra legevakt dekkes kun dersom legen mener at du av medisinske grunner trenger dette. Ring legevakten for å gjøre avtale om du kan få rekvisisjon. Du må selv legge ut for turen til legevakten. Husk å få en kvittering. Du kan sende reiseregning samt bekreftelse fra legen til:

https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/sok-om-reisedekning/papirskjema

Prioritering og ventetid

De mest alvorlige tilstandene blir behandlet først. Hvis du må vente er det fordi andre trenger hjelpen raskere. Taushetsplikten gjør til at vi ikke kan opplyse om de prioriteringene vi gjør. Hvis din tilstand forverres i ventetiden, vennligst henvend deg til personalet.

Ved ankomst til legevakten vil en sykepleier gjøre en vurdering av ditt helseproblem og du vil bli vurdert ut ifra en tretrinns prioriteringsskala.
Nedenfor finner du en beskrivelse av fargeprioritet og beregnet ventetid.

RØD:

Pasienten tas inn til lege umiddelbart.

Eksempel på dette kan være: Akutte sterke smerter, brystsmerter, akutte allergiske reaksjoner, alvorlige pusteproblemer, forgiftninger, kramper, hodeskader, større brannskader, blødninger, høy feber m/tilleggssymptomer o.l.

GUL: 

Vi tilstreber å kunne gi hjelp innen 60 minutter (i hektiske perioder kan dessverre ventetiden bli lengre).

Eksempel på dette kan være: Nedre luftveisinfeksjoner, akutte moderate smerter, kuttskader, nedsatt allmentilstand, psykiske reaksjoner og reaksjoner etter vold.

GRØNN:

Kan i utgangspunktet vente til fastlegen neste virkedag, eller få hjelp når legevakten har kapasitet og pasienter prioritert til Rød eller Gul har fått hjelp innen tiden.

Eksempel på dette kan være: utslett uten allmensymptomer, øyekatarr, øresmerter, øvre luftveisinfeksjoner, influensa lignende symptomer med god allmentilstand, langvarig hoste, kroniske smerter, muskel-/skjelettplager.

Men du venter

Finn frem ID med ditt personnummer,og eventuelt frikort mens du venter.

Priser

Egenandeler for besøk på legevakten

Gjelder ikke for barn under 16 år.

Konsultasjon hos allmennlege/legevakt

 • Dagtid (kl 08.00 - 16.00): 155,- kroner
 • Kveldstid (kl 16.00 - 08.00), helligdager og helger: 262,- kroner

Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin

 • Dagtid (kl 08.00 - 16.00): 204,- kroner
 • Kveldstid (kl 16.00 - 08.00), helligdager og helger: 311,- kroner

I tillegg til egenandelen kan utgifter komme for materiell og medisiner.

Betaling

Egenandel for legekonsultasjon betales kontant eller med bankkort i betalingsautomat før man forlater legevakten.

Faktura

Dersom du ikke betaler ved oppmøte, vil det bli generert en faktura som sendes på SMS eller per post en av de nærmeste dager.

Har du spørsmål vedrørende fakturaer fra Legevakten, kan du ringe Melin Collectors på telefon:
21 62 73 00, eller kontakte Ellen Holmøy på legevakten telefon 33 29 23 60 kl 8:00-14:30, ellen.holmoy@tonsberg.kommune.no,

Forbruksmateriell og medisiner

Betaling for forbruksmateriell og medisiner kommer i tillegg til egenandelen. Dette må du betale selv om du har frikort.Hvor stor egenandelen er er avhengig av behandlingen du får. Hvis ikke frikort er fremvist må du betale egenandelen, og du får refundert beløpet fra Helfo i etterkant.

https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester

Tilbakemeldinger

Vi tar alle tilbakemeldinger på alvor. Tilbakemeldingen bør være skriftlig og kan sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no

Alle faglige henvendelser (klager/søknader etc) til legevakten skal sendes skriftlig  med fullt navn og svaradresse til nedenstående adresse. Du vil da motta et skriftlig og faglig svar tilbake. 

Tønsberg kommune

Tønsbergregionen legevakt og ØHD

c/o avdelingsoverlege Bhupinder Jassal

Postboks 2410

3104 TØNSBERG 

Du kan også henvende deg til:

https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/vestfold

eller

https://www.helsetilsynet.no/no/Rettigheter-klagemuligheter

Apotek

Apotek 1 ligger i samme bygg som legevakten

Åpningstider

Mandag - fredag kl 09.00 - 22.00

Lørdag og søndag kl 12.00 - 20.00

Nettsiden til Apotek 1 på Kjelle

 

legevakta - Klikk for stort bilde

SO rom

Legevakta inneholder flere spesialfunksjoner. Lokalene har eget SO rom for mottak av pasienter som har vært utsatt for seksuelle overgrep samt vold i nære relasjoner. Dette er utarbeidet i samarbeid med SO mottaket i Vestfold.

Mottak av skader

Det er også tilrettelagte rom for mottak av skader, herunder eget brannskaderom, to akuttrom, smitte - og politirom med egne innganger.

Laboratoriekapasitet

Laboratoriekapasiteten er betydelig bedre, og utstyrt slik at man kan få diagnostisert pasienten tidligere.

To ambulanser og legevaktbil 

Legevakten har ambulansegarasje med plass til to ambulanser, og i tillegg har vi tilbud om legevaktbil  Legevaktbilen er et samarbeidsprosjekt med Sykehuset i Vestfold. Bilen blir betjent av ambulansearbeider og lege. Oppdragene er tiltenkt å gi et bedre tilbud til pasienter som ikke kan komme seg til legevakten selv, og sikre at pasienter blir medisinsk avklart hjemme.

Døgntilbud – ØHD

Det er etablert en døgnbemannet sengepost med 13 plasser. Tilbudet er for pasienter og brukere som trenger øyeblikkelig hjelp og omsorgstjenester (ØHD), men ikke har behov for sykehusinnleggelse. Plassene tilbys pasienter som har en avklart tilstand med behov for behandling. Les mer om ØHD

Samarbeidsavtale

Tønsberg, Re, Færder og Holmestrand kommuner inngikk en samarbeidsavtale i 2015 om Tønsbergregionen legevakt og kommunale akutte døgnplasser (ØHD). Tønsberg kommune er vertskommune. Det er ca 100 000 innbyggerne som tilhører Tønsbergregionen.

Kart