Øyeblikkelig hjelp døgnplasser (ØHD)

Tønsbergregionen legevakt og ØHD ligger på Kjelleparken i Kjellengveien 2b

og inneholder 13 øyeblikkelig hjelp døgnplasser, hvorav 2 er forbeholdt rus- og psykiatri. 

Hva er Øyeblikkelig hjelp døgnplasser?

Kommunenes ansvar for øyeblikkelig hjelp ble utvidet 1. januar 2016 til også å omfatte kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Tilbudet som etableres skal være bedre eller like godt som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten. Plikten følger av Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd.

“Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.”

Fra 1. januar 2017 gjelder plikten også for pasienter med psykisk helse- og rusmiddelproblemer.

Informasjon til pasienter og pårørende ved Tønsbergregionen legevakt og ØHD 

ØHD er en øyeblikkelig døgnenhet der fastlegen, legevaktslegen eller akkuttmottaket på SiV legger pasienten inn etter avtale med ØHD lege.

Aktuelle pasientkategorier:

ØHD er et tilbud til pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie som ikke kan behandles av spesialisthelsetjenesten.  

Opphold ved ØHD-avdelingen vil normalt vare i inntil 3 døgn. Da vil pasienten enten:

  • Få reise hjem
  • Bli overført til en annen avdeling eller sykehus
  • Få forlenget oppholdet ved ØHD avdelingen

Dersom pasienten har blitt overført til ØHD som  «utskrivningsklar» fra sykehuset, vil det bli belastet en egenandel på kr 165,00 per døgn. Dette vil bli opplyst om ved inn/utskrivning

Lege:

er tilstede på avdelingen mellom kl 08:00-15:30 på hverdager. Legevisitt ca kl 09:30

Lege bakvakt  fra kl. 16:00-23:00, samt helg og høytid. Legen er tilgjengelig i denne perioden på telefon  og ved konsultasjon hvis dette er høyst nødvendig

Måltider:

  • Frokost kl 09:00
  • Lunsj kl 13.00
  • Middag kl 17:00
  • Kvelds kl 20.00

Privattøy vaskes ikke på ØHD.

Medisiner/multidose og hygieneartikler må  medbringes

Besøkstid:

ØHD-avdelingen har besøkstid fra kl 12:00 – 19:00. Bruk inngangen til legevakten og bruk ringeklokken innerst i lokalet, så kommer vi og henter deg.

Parkering:

Besøkende kan parkere på oppmerkede plasser. Registrer bilen på Ipad rett innenfor inngangen til legevakten, da er parkeringen gratis.

Smitte:

Besøkende som har hatt oppkast eller diarè, kan ikke besøke avdelingen før det har gått minst 48 timer etter opphør av symptomer

Allergi:

Besøkende bes om ikke å bruke parfyme med sterk lukt, da noen pasienter kan reagere på dette.

Kontaktinfo

Avdelingsleder:

Telefon 33 29 23 64

Ansvarlig sykepleier:
(for pårørende)

Telefon 482 14 961

Ved innleggelse:

Mandag - fredag kl 08.00 16.00

Telefon: 480 53 138

Mandag - fredag kl 16.00 - 23.00 og helg og høytid 08.00 - 23.00

Telefon: 481 84 261