Åpne temamøter

Noen ganger i året arrangeres åpne temamøter i regi av Tønsberg kommune. Krever ingen påmelding, det er bare å møte opp. 

Åpen temaundervisning - Klikk for stort bilde

Åpne temamøter

Temamøter rettet møt læring og mestring for seniorer

Målgruppe:

Pensjonister og trygdede over 55 år med medlemskap til kommunens seniorsenter.

Kostnad:

Temamøtene er en del av kommunes store utvalg av aktivitet- og kulturtilbud. Medlemspris er kr 400,- per år.

Tidspunkt:

Dagtid

Innhold:

Temamøtene har til felles at de retter seg mot læring og mestring for seniorer, og innhold på tema varierer. Eksempler på tema er tilrettelegging i hjemmet, tannhelse, kosthold og ernæring og medisinbruk.

Påmelding:

Temamøter holdes to ganger i året. Du kan lese mer om kommunens seniortilbud på vår nettside.