Hodet møter kropp

Et kurs for deg som  jobber med endring av levevaner og/eller som ønsker å mestre en endret livssituasjon grunnet sykdom eller annet

Frisklivssentralen på tur - Klikk for stort bilde

Målgruppe:

Alle over 18 år som jobber med endring av levevaner og/eller som ønsker å mestre en endret livssituasjon grunnet sykdom eller annet. Kurset er en del av kommunens frisklivstilbud.

Kostnad:

Gratis

Tidspunkt

Høst 2019:

Torsdag 14/11, 21/11, 28/11, 05/12 og 12/12 kl 10.30 - 12.00

Innhold:

Tanken bak kurset er at økt kunnskap skal gi bedre forståelse for egen situasjon, og der i gjennom gjøre det lettere å forstå hvordan man kan mestre ny/eksisterende livssituasjon. Med denne innsikten kan det også bli lettere å motivere seg for livsstilsendring. Hodet henger sammen med kroppen, og har en hodet med på laget er det lettere å få kroppen i gang med endring av levevaner.

Metode:

Gruppe på 5-7 personer som møtes en gang i uka over 5 uker til en mestringsgruppe ledet av psykolog Tone Hansen. Samlingene innledes med en presentasjon av et emne, for så å åpne opp for gruppas refleksjoner, deling av erfaringer på gode mestringsstrategier og utfordringer.

Påmelding:

Hvis du har spørsmål om kurset eller ønsker å melde deg på, ring eller send e-post:

Telefon: 958 20 384

E-post: frisklivssentralen@tonsberg.kommune.no

Påmeldingsfrist 21/10-19. Du kan lese mer om kurset på Hodet møter kropp 

Frisklivssentralen logo - Klikk for stort bilde