Kurs i depresjonsmestring (KID)

Et kurs for deg som er nedstemt, deprimert eller som har depresjonssymptomer og som ønsker å ta tak i detteDepresjon - Klikk for stort bilde

Målgruppe:

Alle over 18 år som er bosatt i Tønsberg og som har utfordringer med depresjon og ønsker å ta tak i dette.

Kostnad:

Kursmateriell koster 300.- per person.

Tidspunkt:

Kurset gjennomføres med 10 samlinger, hver på 2.5 timer med innlagte pauser. Kurset gjennomføres en dag i uken.

Innhold:

På kurset lærer du sammenhenger mellom tanker og følelser, å gjenkjenne og vurdere tanker. Du lærer å endre tanker og handlinger som bidrar til egen nedstemthet. Det vil bli gitt hjemmeoppgaver som du kan trene på mellom hver samling. Alle som deltar har taushetsplikt. Kursboka «Å mestre depresjon» blir delt ut på første kursdag og blir brukt aktivt gjennom kurset.

Kurset har plass til inntil 15 personer.

Metode:

Kurs i depresjonsmestring (KID) er basert på kognitiv atferdsterapi og er en godt dokumentert metode for å behandle depresjon.

Påmelding:

Vi har fortløpende kurs hver semester. For påmelding kan du ringe:

Telefon: 33 29 24 00.

Les mer på Kurs i depresjonsmestring