Selvorganisert selvhjelp og selvhjelpsgrupper

En mulighet for deg til å bearbeide egne livsproblemer, uavhengig av hvilken "merkelapp" problemet har.Selvhjelp - Klikk for stort bilde

Målgruppe:

Alle som har et problem og som tar egne valg om å gjøre noe med problemet kan gå i en selvhjelpsgruppe

Kostnad:

Gratis

Tidspunkt:

Selvhjelpsgrupper er selvorganiserte på den måten at de leder seg selv med et felles ansvar for driften. Tidspunkt vil gruppen selv bestemme.

Innhold:

De fleste mennesker møter før eller senere problemer i livet som det kan være vanskelig å håndtere alene. Grunntanken i selvhjelpsarbeidet er at alle mennesker har iboende ressurser som kan mobiliseres når livsproblemer oppstår. Alle som har et problem og som tar egne valg om å gjøre noe med problemet kan gå i en selvhjelpsgruppe. Samtalen er gruppas verktøy og det finnes gode grep for konstruktive samtaler. Selvhjelpsverktøyene kan brukes i hele livet, både i og utenfor en selvhjelpsgruppe.

Påmelding:

I Tønsberg kommune samarbeider vi med Selvhjelp Norge om å tilrettelegge for oppstart av selvhjelpsgrupper. Kontaktperson er Mari Slåttholm, telefonn 924 39 057. Ta gjerne kontakt om du ønsker å starte opp eller delta i en selvhjelpsgruppe.

Les mer om selvhjelp i heftet fra Selvhejlp Norge.