Stressmestring med biofeedback trening

Ønsker du å lære metoder for å håndtere stress i hverdagen?  Da er kanskje biofeedback trening noe for deg? Stressmestring ved hjelp av biofeedback har vist seg gunstig både ved somatiske (fysiske) og psykiske plager.Klikk for stort bilde  

Målgruppe:

Alle over 18 år som har helseplager eller ønsker å endre levevaner, og som ønsker å lære metoder for å håndtere stress. Kurset er en del av kommunens frisklivstilbud og krever henvisning fra helsepersonell.

Kostnad:

Kurset er gratis, men du trenger en smarttelefon for å gjøre biofeedback treningen hjemme.

Tidspunkt:

Kursene går over 5 samlinger à 2 timer i tillegg til en individuell for-samtale før kursstart.

Høstens kurs holdes følgende tirsdager klokken 09.00 - 11.00 på Flinthallen.

  • 19/11, 26/11, 3/12, 10/12 og 17/12. 

Innhold:

Om man over tid opplever at livet gir større utfordringer enn man har ressurser til å håndtere, kan både kroppen og psyken bli stresset. Det å lære seg ulike teknikker for hvordan man kan håndtere stress bedre, kan gi positive helseeffekter. Biofeedback innebærer å få tilbakemeldinger om kroppens fysiologiske reaksjoner for dermed å kunne påvirke egne kroppslige reaksjoner på stress, og slikt sett roe ned kroppen ved behov.

Kursets mål er å få ulike verktøy for å håndtere stress og for å øke egen toleranse for stress.

Metode:

Kurset er gruppebasert og ledes av psykolog Tone Hansen. Deltagerne vil lære å anvende utstyr som måler hjerte rate variabilitet (HRV) slik at de kan øve på en puste teknikk som på sikt øker hjerterate varians. Forskning har vist at høyere hjerterate varians er forbundet med flere helsefordeler enn lav hjerte rate varians. Slik at det å roe ned kroppen ved hjelp av denne puste teknikken kan være gunstig for helsen.

Psykoedukasjon, utprøving av ulike teknikker for stress reduksjon og veiledet trening, samt erfaringsutveksling er sentralt i kurset og det vil bli gitt ulike hjemme oppgaver.

Det er viktig at deltagerne møter alle gangene og kan sette av 15-20 minutter til daglig trening med biofeedback under kurs perioden.

Påmelding:

Påmeldingsfrist 28. oktober.

Hvis du har spørsmål om kurset eller ønsker å melde deg på, ring

Telefon: 958 20 384