Institusjon

Hva tilbyr vi?

Korttid / rehabilitering: Ved opphold på en av kommunens korttidsplasser gis det fysioterapi og opptrening i løpet av de ukene dersom behovet tilsier det.

Langtid: Ved nyoppstått funksjonsendring gis det vurdering og igangsetting av tiltak med veiledning av personalet

Hvem kan få tilbudet?

Institusjonen henviser til tjenesten.
Tjenesten gjør en faglig vurdering av behovet og tiltakene vil være ut i fra denne vurderingen.

Slik søker du

Fysioterapitjenesten tlf.  99 21 40 51
Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg 
E- post: postmottak@tonsberg.kommune.no

Det frarådes å sende sensitive opplysninger på e-post.