Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

 De første pakkeforløpene er iverksatt fra 1. januar 2019. 

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet – Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Du kan også finne informasjon på nettsiden til Sykehuset i Vestfold.

https://www.siv.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-voksne-pakkeforlop

https://www.siv.no/behandlinger/tverrfaglig-spesialisert-behandling-av-ruslidelser-tsb

Dersom du mottar tjenester fra psykisk helse eller rustjenesten i kommunen, kan din faste kontaktperson gi deg informasjon om pakkeforløpene. Telefon 33 29 24 00.

Din fastlege kan også gi deg informasjon om pakkeforløpene.

Hvis du ønsker informasjon om oppfølging/behandling i kommunen underveis eller ved avslutning av pakkeforløp, kan du også kontakte Virksomhet tildeling helse og omsorgstjenester på telefon 33 34 87 30 (mandag-fredag kl 10.00 -14.00).