Kurs i depresjonsmestring

Klikk for stort bilde

Et kurs for deg som er voksen  og som er nedstemt, deprimert eller som har erfaring med depresjonssymptomer.
Noen av tegnene på dette kan være fravær av glede, tap av energi, mindre kontakt med andre, grubling, irritabilitet og konsentrasjonsvansker.
Kurs i mestring av depresjon (KID) er basert på kognitiv atferdsteori som er en godt dokumentert metode for å behandle depresjon.

Målgruppen er voksne (over 18 år) bosatt i Tønsberg som har utfordringer med depresjon og ønsker å ta tak i dette. På kurset lærer du å se sammenhenger mellom tanker og følelser, å gjenkjenne og vurdere tanker. Du lærer å endre tanker og handlinger som bidrar til egen nedstemthet. Det vil bli gitt hjemmeoppgaver som du kan trene på mellom hver samling. Alle som deltar har taushetsplikt. Kursboka " Å mestre depresjon" blir delt ut på første kursdag og vil bli brukt aktivt gjennom hele kurset.

Kurset gjennomføres med 10 samlinger, hver på 2,5 timer med innlagte pauser. Kurset gjennomføres en fast dag i uken. Kurset arrangeres i Tønsberg. Det er vanligvis 8-12 deltakere på kurs. Våre kursledere er utdannede KID-instruktører.

Nye kurs starter opp fortløpende. På vår kursportal kan du se når neste kurs starter. Sted Stoltenbergs gate 3A, 4 etasje.

For påmelding kan du ringe dette nummeret: Tlf. 33 29 24 00

Kontaktinfo

Virksomhet Psykisk Helse og Miljøarbeid
Stoltenbergs gate 3 A
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Tlf. 332 924 00
Kl. 08.00-11.30 og kl.12.00-15.00

Sommertid 1.juni - 31.august:
Kl. 08.00-11.30 og kl.12.00-14.00

 

Stoltenbergs gate 3 A, 3110 Tønsberg, Norway