Søke helse- og omsorgstjenester til personer over 18 år

Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester:

Virksomhetsleder: Sissel Kristoffersen


Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester til personer over 18 år.
Du har rett til tjenester i henhold til Pasient- og brukerrettighetsloven, og kommunen har plikt til å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven. 


Etter å ha mottatt din søknad, vil ditt behov bli kartlagt, vurdert og du vil få tilsendt vedtak om  innvilgelse eller avslag . Du har klagerett. Vi gir informasjon, råd og veiledning i forbindelse med søknad om helse- og omsorgstjenester.
Kommunen har noen tjenester/tilbud  som ikke er rettighetsfestet, men som du må søke om, f.eks. trygghetsalarm og omsorgsbolig.
Kommunen har i tillegg ulike tilbud hvor du selv  kan melde din interesse uten å sende søknad.

Fyll ut søknad. Det er felles søknadsskjema for alle tjenestene. (PDF, 114 kB)

Kontaktinfo

Telefon: 33348730

E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no

Post:
Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester
Tønsberg kommune
Postboks 2410
3104 Tønsberg