Eik sykehjem

Hva tilbyr vi?

  • Langtidsopphold
  • Korttidsopphold, rullering, avlastning og vurdering
  • Dagsenter for hjemmeboende personer med demens
  • Døgnbemannet omsorgsbolig for personer med demens

EIK sykehjem ligger landlig og tilbaketrukket plassert på Eik. Alle avdelingene ligger på bakkeplan med egen hage utenfor. Sykehjemmet har også en felles sansehage

Sykehjemmet er tilrettelagt for pasienter med ulik grad av demens.

Eik sykehjem har eget kjøkken og vaskeri.

Slik søker du

Send søknadsskjema til virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema.

 

Les mer om hvordan søke her.

Vi gir gjerne informasjon, råd og veiledning i forbindelse med søknad. Ta kontakt på telefon 33 34 87 30. 

 

Hva skjer videre med din søknad?

Etter å ha mottatt din søknad, vil ditt behov bli kartlagt, vurdert og du vil få tilsendt vedtak om  innvilgelse eller avslag.

Åpningstid

Resepsjonen er åpen fra kl. 08:00 til 16:00 mandag til fredag

Avdelinger

Sykehjemmet har 84 plasser for personer med demens fordelt på ulike avdelinger.

  • En forsterket skjermet avdeling; 4 plasser
  • Fire skjermede avdelinger; 34 plasser
  • Tre langtidsavdelinger; 36 plasser
  • Korttidsavdeling; 10 plasser
  • Omsorgsbolig; 8 leiligheter
  • Dagavdeling; 10 plasser

Avdelingene er differensiert ut i fra pasientenes behov, og grad av kognitiv svikt.

Rom

Alle pasientene har eget rom med bad. Møblering avtales med personalet.  Alle rommene har uttak for TV og bygningen har trådløst nett. Avdelingene har utgang til sansehage. I hver avdeling er det fellesarealer hvor måltider og aktiviteter foregår.

Måltider

Frokost: kl. 08:00 – 10:00 (individuelt)
Lunsj:    kl. 12:00 – 13:00
Middag: kl. 15:00 – 16:00
Kveldsmat:  kl. 19:00 – 20:00 (individuelt)
Utover dette får pasientene mat etter behov, også nattmat.

Sykehjemslege

Ved Eik sykehjem er det ansatt sykehjemslege i 100% stilling.

Frisør og fotterapeut

Sykehjemmet har frisør 2 dager i uken, og fotterapeut 1 dag i uken

Kultur og aktiviteter

Det er flere aktiviteter og kulturarrangementer på sykehjemmet, og sykehjemmet har et eget aktivitetsrom. Oppslag finnes i avdelingene

Klikk for stort bilde

Kart

Kontaktinfo

Besøksadresse:
Jutulveien 29
3122 Tønsberg

Resepsjon:
Merkantil: Elisabeth K. Gundersen
Telefon: 33 34 88 80
E-post: 
elisabeth.kjolner.gundersen@tonsberg.kommune.no

Tjenesteleder: Mia Fjellhaug  
Telefon: 920 60 964
E-post:
mif@tonsberg.kommune.no

Avdelingsleder: Ingunn Thoen  
Telefon: 482 96 411
E-post:
itoe@tonsberg.kommune.no

Avdelingsleder: Kristin Løyning  
Telefon: 909 64 314
E-post:
krl@tonsberg.kommune.no

Avdelingsleder: Jørund Berget 
Telefon: 409 10 032
E-post:
jober@tonsberg.kommune.no

Avdelingsleder: Marianne K Kølner
Telefon: 414 18 897
E-post:
makva@tonsberg.kommune.no