Kreftkoordinator

Kommunens kreftkoordinator kan bistå pasienter og deres pårørende i alle aldre, og i alle faser av sykdommen.
Det er ikke nødvendig med henvisning for å ta kontakt med kreftkoordinator. 

Kommunens kreftkoordinator skal ha oversikt over relevante tilbud og tjenester for kreftpasienten og er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester i kommunen.

Kreftkoordinator kan bistå med:

  • informasjon, råd, veiledning og støtte til kreftsyke og pårørende
  • informasjon knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt
  • hjemmebesøk hos pasient og pårørende for samtale og veiledning
  • legge til rette for en lettere hverdag for pasient og pårørende
  • kontakte andre aktuelle instanser der det er behov/ ønskelig, eller henvise til andre

Kontaktinformasjon

Pasient, pårørende eller samarbeidspartnere kan ta kontakt per telefon eller e-post med kreftkoordinator:

Irene Bjällhag

Telefon 33 34 83 93

Mobil    409 10 055

E-post: kreftkoordinator@tonsberg.kommune.no