Omsorgsbolig med bemanning

Hva tilbyr vi?

Bemannede boliger for mennesker med behov for helse- og omsorgstjenester etter en individuell behovsvurdering. 

Våre tjenestemottakere bor i egne selvstendige leiligheter.

Personalet bistår med medisinering, ulike praktiske oppgaver, og andre helse- og omsorgsoppgaver

Slik søker du

Du bruker skjema for helse- og omsorgstjenester

Skjemaet sendes til:

E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no

Post:
Tønsberg kommune
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Hva skjer videre med din søknad?

Det er tjenestekontoret i kommunen som tildeler omsorgsbolig.

Kontakt oss

Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester

Telefon: 33 34 87 30  mellom kl. 10:00 – 14:00.