Midt i Tønsberg, i vakre omgivelser ved foten av Slottsfjellet, ligger Slottsfjellsmuseet. Museet og området rundt er et sammenhengende kulturminne, som representerer byens lange historie, med blant annet byløkker, markering av teglovn fra middelalder og stor bygdeavdeling. Ruinparker på Slottsfjellsplatået viser rester etter landets og Nordens største middelalderborger.

Vestfoldmuseene IKS eies av ni kommuner i Vestfold samt Vestfold fylkeskommune.

Vestfold Interkommunale Brannvesen ( VIB ) er et brann -, rednings - og feiervesen med felles 110 - alarmsentral basert på ny lov om interkommunale selskaper eid av kommunene Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg. 

Karlsvika

Tønsberg renseanlegg IKS har ansvaret for alle avløpsløsninger og renseanlegget på Vallø. Forløperen for selskapet TAU var et utvalg oppnevnt i 1970, som hadde som mandat å se på avløpsløsninger i Tønsbergområdet innenfor kommunene Nøtterøy, Stokke, Sem og Tønsberg.. 

Tønsberg renseanlegg IKS er et interkommunalt selskap som eies av 5 kommuner: Færder, Tønsberg og Re.