Slottsfjellsmuseet IKS

Klikk for stort bildeSlottsfjellsmuseetMidt i Tønsberg, i vakre omgivelser ved foten av Slottsfjellet, ligger Slottsfjellsmuseet. Museet og området rundt er et sammenhengende kulturminne, som representerer byens lange historie, med blant annet byløkker, markering av teglovn fra middelalder og stor bygdeavdeling. Ruinparker på Slottsfjellsplatået viser rester etter landets og Nordens største middelalderborger.

Vestfoldmuseene IKS eies av ni kommuner i Vestfold samt Vestfold fylkeskommune.

Les mer om Slottsfjellsmuseet 

Slottsfjellsmuseet,  er omdannet til et interkommunalt selskap og inngår i felles organisering Museene i Vestfold.  Tønsberg kommune har 51% av aksjene i selskapet. En samarbeidsavtale skal sikre rollefordelingen mellom ansvar og drift. Det organiseres slik at stiftelsen eier museets gjenstander, bygninger og eiendommer av antikvarisk art, mens det interkommunale selskapet skal disponere samlingen og bygningene. Fremtidige utvidelser av museets samlinger skal skje etter faglige prinsipper, mens eierskapet overføres stiftelsen.

Kåre Pettersen, fylkesvaraordfører i Vestfold, leder representantskapet for Vestfoldmuseene IKS.

Følgende ordførere sitter i representantskapet:
Alf Johan Svele, Holmestrand kommune
Elin Gran Weggesrud, Sande kommune
Thorvald Hillestad, Re kommune
Petter Berg, Tønsberg kommune
Mette Måge Olsen, Hof kommune
Andreas Muri, Svelvik kommune
Are Karlsen, Horten kommune
Rune Høiseth, Larvik kommune
Bjørn Ole Gleditsch, Sandefjord kommune