Tønsberg renseanlegg IKS

Tønsberg renseanlegg IKS har ansvaret for alle avløpsløsninger og renseanlegget på Vallø. Forløperen for selskapet TAU var et utvalg oppnevnt i 1970, som hadde som mandat å se på avløpsløsninger i Tønsbergområdet Karlsvika - Klikk for stort bildeKarlsvika Tønsberg kommune innenfor kommunene Nøtterøy, Stokke, Sem og Tønsberg.. 

Tønsberg renseanlegg IKS er et interkommunalt selskap som eies av 5 kommuner: Færder, Tønsberg og Re. 

Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ.

Medlemmer til representantskapet utpekes av kommunestyret i hver eierkommune. Hver eier utpeker 1 representant, men deres stemmeandel er avhengig av folketallet i kommunen.

I inneværende kommunevalgperiode (2015-2019) har representantskapet følgende sammensetning:

Petter Berg - Tønsberg kommune - leder
Roar Jonstang - Nøtterøy kommune  - nestleder
Thorval Hillestad - Re kommune
Bente K. Bjerke - Tjøme kommune

Representantskapet har normalt 2 møter i året.
Viktige saker som behandles er bl.a. valg av styre, fastsettelse av regnskap og budsjett, endring av vedtekter.

Les mer om Tønsberg Renseanlegg