Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen ( VIB ) er et brann -, rednings - og feiervesen med felles 110 - alarmsentral basert på ny lov om interkommunale selskaper eid av kommunene Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg. 

Selskapet er en egen selvstendig enhet med juridisk -, økonomisk - og arbeidsgiveransvar. Ledelse og administrasjon holder til på Tønsberg brannstasjon.

VIB er vertsbrannvesen for den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning (IUA) som ble etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø, land og vassdrag. Det er en landsdekkende beredskap som bygget på de 52 etablerte oljevernutvalgene

Representantskapet er selskapets operative eierorgan. I selskapsavtalen er det bestemt at hver deltakerkommune er representert med en representant. Eierkommunenes representant er Ordføreren. Representantskapet har 6 medlemmer. Kommunene har stemmeandel lik eierandel.

 

REPRESENTANTSKAPET

Tønsberg kommune - Petter Berg - 36,0 %

Horten kommune - Are Karlsen - 23,5 %

Nøtterøy kommune -  Roar Jonstang - 19,0 %

Holmestrand kommune - Alf Johan Svele - 9,2 %

Re kommune - Thorvald Hillestad - 8,0 %

Tjøme kommune - Bente Kleppe Bjerke - 4,3 %

Gå til Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS sin nettside