Fordeling av trenings- og arrangementstid i kommunale idrettsanlegg 2019/2020

Fordeling av tid i kommunale anlegg for lag og foreninger er nå gjennomført (noe endringer kan forekomme). 

Se hvordan fordelingen ble for din forening:

Klikk her: http://arena.tonsberg.kommune.no/forening/ 

  1. Søk opp din forening
  2. Gå inn på din forening
  3. I nederste del av informasjonssiden om din forening, klikk for å se aktuelle bookinger
  4. Eventuelt juster dato for å se ønsket tidsrom

Ligger ikke din forening her må du søke blant kommunens lokaler for å se hva som er blitt tildelt: http://arena.tonsberg.kommune.no/bokning/

Det er svært viktig at det gis tilbakemelding om tildelt tid ikke vil bli benyttet, samt om gruppen som er tildelt tid er under eller over 19 år. 

Alle innendørsanlegg er I UTGANGSPUNKTET STENGT I SKOLEFERIER SOM HØSTFERIE, JULEFERIE, VINTERFERIE, PÅSKE OG SOMMERFERIE.

Brannrutiner i alle idrettshaller - ansvarlig trener/lagleder må ha gjennomført brannopplæring i den aktuelle idrettshallen for å kunne gjennomføre trening/arrangement.

Alle henvendelser om trening og arrangement skal sendes til: anleggsbooking.kulturogidrett@tonsberg.kommune.no

Skolebookinger vil bli lagt inn fortløpende frem mot skolestart.

Klager på tildelt tid, sendes skriftlig til: anleggsbooking.kulturogidrett@tonsberg.kommune.no

Det er 3 ukers klagefrist. Klager vil bli behandlet i august. 

Klager som ikke blir tatt til følge av administrasjonen vil bli behandlet politisk av Utvalg for kultur, idrett og folkehelse.