Turstier og ridestier

I Tønsberg kommune er det etablert ett nettverk av naturstier, kulturstier, kyststier, ridesti samt pilegirmsled. Oversikt over stiene ser du nedenfor. Trykk så på de enkelte stiene for å få frem kart eller informasjonshefter. Heftene er også tilgjengelig på Servicesenteret på Tønsberg rådhus.

Det er utarbeidet foldere med enkle kart og beskrivelser over de fem kulturstiene. Disse kan anskaffes på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek og på Servicesenteret i rådhuset. Det er også lagt ut brosjyrer i noen postkasser ute i terrenget.  

Kulturstier:

Elvepadling/fiskeplasser

Ridesti

Natursti

Kyststier

Kulturstiene er etablert ved et samarbeide mellom Sem grunneierlag, Tunsberg Historielag, Jarlsberg Historielag, Sem idrettslag, Sem skytterlag, Tønsberg og omegn turistforening, Tønsberg Rotaryklubb og Tønsberg kommune. Aulivassdragets elvelag har også lagt til rette for kanopadling og fiskeplasser i Aulivassdraget og utarbeidet et hefte med kulturhistorisk informasjon samt  fiskeplasser og kanoutsettingsplasser. Ridestien er etablert og merket av Sem grunneierlag i samarbeid med Tønsberg kommune, med utgangspunkt ved Lefdal rideskole. Det ligger foldere i kommunens servicesenter samt ute på ridesentere i kommunen. Naturstier er etablert og merket i terrenget fra Havnekontoret og ut til Ilene naturreservat, videre opp i Frodeåsen, og fra Karlsvika Naturskole og ut i ”Essoskogen”.