Anleggsplan for idrett og friluftsliv - 2016-2019

Anleggsplan for Idrett og friluftsliv i Tønsberg kommune 2016-2019 har som hovedmål å være kommunens planleggingsverktøy for utviklingen av anlegg for idrett og friluftsliv, herunder fysisk aktivitet. Anleggsplanen er et styringsdokument der kommunens behov for anlegg for idrett og friluftsliv blir avdekket. Planen er med det både et utgangspunkt for rådmannens administrative arbeid og forvaltningen av oppgaver innen idrett og fysisk aktivitet, men skal også gi klare prioriteringer fra politisk nivå. 

 

Klikk for stort bilde