Spillemidler

Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og som fordeles til forskjellige allmennyttige formål. 64 prosent av dette overskuddet fordeles til idrettsformål, hvor den største andelen går til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene. Midlene skal stimulere til økt fysisk aktivitet, ved å sikre at flest mulig kan drive med idrett og fysisk aktivitet. Den viktigste målgruppen for spillemidler til idrettsformål er barn og ungdom (6-19 år).

Betingelser

 • Må ha idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av Tønsberg kommune før byggestart. Kan søkes hele året, innen 1. desember
 • Påtenkte prosjekter meldes Tønsberg kommune - Virksomhet kultur, idrett og folkehelse innen 15. oktober
 • Avslåtte, men tidligere godkjente søknader må fornyes/gjentas innen 1. desember
 • Kulturdepartementets bestemmelser bør/må gjennomgås

 

Hvordan søker du?


Før spillemiddelsøknad kan opprettes:

 • Må du gå i dialog med kommunen - Jo tidligere, jo bedre!
 • Anlegget må med i Anleggsplan for idrett og friluftsliv - 2016-2019
 • Anlegget må registreres av kommunen
 • Alle søknader leveres elektronisk
 • Søknadsskjema for ny søknad
 • Søknadsskjema for fornyet/gjentatt søknad

 

Søknadsbeløp

 • Ordinære anlegg - 1/3 av totalsum (ulike maksimumsgrenser, se bestemmelsene)
 • Nærmiljøanlegg - 50 % av totalsum, inntil kr 300 000,-
 • Lokal kulturhus - 1/3 av totalsum, inntil kr 2 000 000,-

 

Kontaktpersoner

Magnus Martin, epost: mcma@tonsberg.kommune.no, tlf 33 34 83 12
Anders Nygaard, epost: anyg@tonsberg.kommune.no, tlf 980 30 032

 

Nærmere informasjon finnes på Kulturdepartementets websider: idrettsanlegg.no