Søke om trening- og arrangementstid

Fristen er 1. mai 2019. Dette gjelder Tønsberg kommune sine idrettsanlegg, samfunnshus, møterom, gymsaler, Tønsberg svømmehall, skolebasseng, Tønsberg ishall og div. uteområder som bl.a. Tønsberg gressbane.

Alle foreninger som har behov for treningstid i innendørsanlegg i 2019/2020, må søke dette ved å fylle ut Excel-skjema

PS! Om man ønsker å beholde tidligere tid, så må Excel-skjemaet fortsatt fylles ut.
 
I utgangspunktet legges aktivitetstall fra Idrettsregistreringen til grunn. I sesongen 2019/2020 vil i hovedsak tidene for sesongen 2018/2019 være prioritert.

Veileder utfylling av Excel-skjema:

 • Det er ulike skjemaer for ulike type anlegg, samt et eget skjema for leie av anlegg for å avvikle arrangementer, konkurranser ell. lignende
   
 • Fyll ut alle boksene og bruk «rullegardinliste» der det er satt opp. Trykk i hver rute for å få frem rullgardinsymbolet. «Lag/forening» må skrives som fritekst.
   
 • Send utfylt Excel-skjema som vedlegg til: anleggsbooking.kulturogidrett@tonsberg.kommune.no
   
 • Foreninger som ikke søker om treningstid, kan ikke regne med å bli tildelt treningstid for kommende skoleår.
   
 • Ta kontakt for råd og veiledning:
  anleggsbooking.kulturogidrett@tonsberg.kommune.no

Fordeling

Fordeling av treningstid og arrangementer vil bli publisert innen 15. juni.

For å se fordelingen, klikk her: http://arena.tonsberg.kommune.no/forening/

 1. Søk opp din forening
 2. Gå inn på din forening
 3. I nederste del av informasjonssiden om din forening, klikk på se aktuelle bookinger
 4. Eventuelt juster dato for å se ønsket tidsrom

Bruk av anlegg må alltid bookes.

Booke fortløpende gjennom sesongen

Det er mulig å booke tid fortløpende gjennom sesongen, forutsatt at det er ledig. Dette gjøres ved å sende forespørsel til: anleggsbooking.kulturogidrett@tonsberg.kommune.no

Skolens ferie- og fridager

Ingen er booket inn i anlegg i skolens ferie- og fridager. Det må gjøres separat.

Alle innendørsanlegg er I UTGANGSPUNKTET STENGT fra og med fredag 22. juni og til og med søndag 19. august. OM IKKE ANNET ER AVTALT. DETTE GJELDER OGSÅ I ANDRE SKOLEFERIER SOM HØSTFERIE, JULEFERIE, VINTERFERIE OG PÅSKE.

Brannrutiner 

Brannrutiner i alle idrettshaller - ansvarlig trener/lagleder må ha gjennomført brannopplæring i den aktuelle idrettshallen for å kunne gjennomføre trening/arrangement.

Har du spørsmål? 

Alle henvendelser om trening og arrangement skal sendes til: anleggsbooking.kulturogidrett@tonsberg.kommune.no

Klage

Klager på tildelt tid, sendes skriftlig til: anleggsbooking.kulturogidrett@tonsberg.kommune.no

Prosedyrer og priser

(nytt fra i år, treningstid for barn og unge under 19 år i helger, 50% av ordinær pris. Gjelder kun innenbys organisasjoner):

Se fullstendig utleieoversikt