Ungdomskontoret

Ungdomskontoret arbeider med og for ungdom i deres fritid. Støtter ungdom på kreative ideer og prosjekter. Driver fritidsklubber, UngInfo og Utekontakten. Arbeider mot vold, rus, rasisme og mobbing. Støtter barne- og ungdomsorganisasjoner. Oppfølgingsansvar for skateparken og ungdomsrådet.

Kontakt Ungdomskontoret på e-postadresse ungdomskontoret@tonsberg.kommune.no

Noen grunner til å bruke ungdomskontoret:

  • Du kan spørre oss om alt.
  • Vi gir deg informasjon på en enkel og forståelig måte.
  • Vi som jobber her er i alle aldere. Felles for oss er interessen for deg og din ungdomstid.
  • Vi har taushetsplikt, og lytter til det du er opptatt av.

Ungdomskontoret har ansvar for:

Ungdomskontoret er også sekretariat for Ungdomsrådet i Tønsberg - bindeleddet mellom ungdom og politikere i kommunen

I tillegg samarbeider Ungdomskontoret med Støperiet om gjennomføringen av UKM - Ung Kultur Møtes

Følg oss på Facebook!

Kart

Kontaktinfo

Leder: Sandra Hjertaas,
tlf. 409 17 460
Besøksadresse: Tollbodgaten 17, 3111 Tønsberg
Postadresse: Ungdomskontoret, Postboks 2410, 3104 Tønsberg
E-post: skh@tonsberg.kommune.no
Åpningstider: Kl. 8.00 til 16.00