Ungdomskontoret

Ungdomskontoret arbeider med og for ungdom i deres fritid. Støtter ungdom på kreative ideer og prosjekter. Driver fritidsklubber, UngInfo og Utekontakten. Arbeider mot vold, rus, rasisme og mobbing. Støtter barne- og ungdomsorganisasjoner. Oppfølgingsansvar for skateparken og ungdomsrådet.

Utlysninger:

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2018 (storbymidler)

Følg oss på Facebook!

Kontakt Ungdomskontoret på e-postadresse ungdomskontoret@tonsberg.kommune.no

Noen grunner til å bruke ungdomskontoret:

  • Du kan spørre oss om alt.
  • Vi gir deg informasjon på en enkel og forståelig måte.
  • Vi som jobber her er i alle aldere. Felles for oss er interessen for deg og din ungdomstid.
  • Vi har taushetsplikt, og lytter til det du er opptatt av.

Ungdomskontoret har ansvar for:

Ungdomskontoret er også sekretariat for Ungdomsrådet i Tønsberg - bindeleddet mellom ungdom og politikere i kommunen

I tillegg samarbeider Ungdomskontoret med Støperiet om gjennomføringen av UKM - Ung Kultur Møtes