Hva er Erasmus+: Aktiv Ungdom?

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Erasmus+: Aktiv Ungdom støtter prosjekter med ungdom og unge voksne (13-30) og dem som jobber med ungdom. 

BildeErasmus-prosjekt-l - Klikk for stort bilde Formålet med Erasmus+: Aktiv Ungdom

 • Styrke ungdoms aktive medborgerskap, deltakelse og samfunnsengasjement
 • Styrke ungdoms internasjonale forståelse, toleranse og solidaritet
 • Styrke ungdomsarbeidet i Europa og bidra til økt europeisk samarbeid på ungdomsfeltet

Dette kan du lese mer i Programguiden for Erasmus+.
 
Målgrupper

 • Ungdom og unge voksne 13-30 år
 • De som jobber med ungdom

Hva slags prosjekter kan få støtte?  

 • Gruppeutveksling: Internasjonal utveksling mellom ungdomsgrupper. For ungdom og unge voksne 13-30 år.
 • Europeisk volontørtjeneste: Ungdom og unge voksne 17-30 år jobber frivillig i ikke-kommersielle prosjekter i Europa.
 • Opplæring for ungdomsarbeidere: Opplæringsaktiviteter for de som jobber med ungdom.
 • Strategiske partnerskap: Organisasjoner samarbeider for å utvikle og iverksette innovativ praksis.
 • Ungdomsinitiativ: Ungdomsgrupper setter i gang egne prosjekter internasjonalt. For ungdom og unge voksne 13-30 år. Disse prosjektene er en del av prosjekttypen strategiske partnerskap.
 • Ungdomspolitiske møter: Prosjekter hvor ungdom får uttrykke sine meninger og gjerne komme med konkrete bidrag i debatter og møter med politikere og beslutningstakere. For ungdom 13-30 år.

I 2017 har Erasmus+: Aktiv Ungdom i Norge ca 37,6 millioner kroner (€4 millioner) til fordeling til prosjekter på ungdomsfeltet.
 
Andre prosjekttyper
I tillegg kan man søke støtte direkte fra Brussel til aktiviteter som stor-skala EVS, Kapasitetsbygging på ungdomsfeltet og spesifikke utlysninger som særlig går på dialog med beslutningstakere og utvikling av metoder. For sentraliserte prosjekter er det egne søknadsfrister.
 
Søknadsfrister
Aktiv Ungdom har tre søknadsfrister i året. Søknadsfristene for prosjektstøtte i 2017 er 2. februar, 26. april og 4. oktober kl. 12:00. Prosjektene som får støtte kan starte tidligst 3 måneder etter søknadsfrist.
 
Samarbeidsland
Norske organisasjoner kan samarbeide med EU-land, andre europeiske land og i noen prosjekttyper også land i Europas naboregioner eller partnerland fra resten av verden gjennom Erasmus+: Aktiv Ungdom. Se listen over land du kan samarbeide med her.

Kontaktperson for Tønsberg kommune er: Alagie Joof, Ungdomskontoret, Mob. 920 58 749 ajo@tonsberg.kommune.no