Ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Tønsberg er bindeleddet mellom ungdom og politikere i kommunen og jobber ut fra barnekonvensjonen bestemmelse artikkel 12, at barn og unge har rett til å ha innflytelse i saker som angår dem.

Ungdomsrådet i Tønsberg 2017/2018 - Klikk for stort bildeUngdomsrådet i Tønsberg 2017/2018 Ungdomsrådet er partipolitisk uavhengig  lokalt hørings- og innflytelsesorgan for politikere og skal fremme ungdoms interesser og jobbe for at Tønsberg kommune er et godt sted å bo for ungdom. Ungdomsrådets mål er å skape god kommunikasjon mellom Tønsbergs politikere og ungdommene. Ungdomsrådets oppgave er å sørge for at ungdom blir tatt alvorlig når det er saker som angår oss. 

Ungdomsrådet er satt sammen fra alle skolene i Tønsberg.

Kontaktinformasjon til ungdomsrådet:

E-post: tbg.ungdomsraad@gmail.com

Sekretær for ungdomsrådet, Tommy Løvig-Larsen, e-post tommy.lovig.larsen@tonsberg.kommune.no, tlf, 95 76 28 24

Følg ungdomsrådet på Facebook

Følg oss på Instagram: tbg@ungdomsraadet 

Reglement for Tønsberg Ungdomsråd